<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: BOOKS, Books

Staten og Dataen

Gjest: Silvija Seres

Teknolog og forfatter

Staten og Dataen


Med Vert: Hilde Nagell

I denne episoden av #LØRN bokbad snakker rådgiver i Tankesmien Agenda, Hilde Nagell, med, Silvija Seres, om hennes nyeste utgivelse, Staten og dataen – teknologi som maktfaktor. En bok som skal være med å sette en retning for Norges rolle i den digitale verden.

Utdanning og hobby? 

Bachelor i samfunnskunnskap fra NTNU og MBA i økonomisk styring og ledelse fra NHH. 

 

Hvem er du, personlig og faglig? 

Det som driver meg er muligheten til å være med å skape et bedre samfunn for folk. Om det er som lokalpolitiker i fylkestinget, som politiker i Arbeiderpartiet eller som rådgiver for NATOs generalsekretær eller som konsulent er ikke så viktig. Men jobben må dreie seg om å bidra til et bedre samfunn for folk.

 

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?

I PwC har jeg jobbet mye med kommunesektoren, blant annet hvordan kommunene kan levere enda bedre tjenester for sine innbyggere. Jeg brenner for å involvere ansatte og innbyggere i utviklingsarbeidet kommunene gjør.

 

Hva er du best på?

Å skape engasjement!

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

Vi trenger kunnskap om digitalisering, men vi må også ha kunnskap om menneskelige relasjoner og hvor viktig det er.

 

Hvem inspirerer deg?

Flere av mine tidligere sjefer inspirerer meg. Og min bestemor.

 

Noe anbefalt lesing eller seing, så vi kan lære mer?

Siste boka jeg leste var Asle Skredderberget sin bok om Pensjonsfondet, som heter Usannsynlig Rik. Den tar for seg historien til Pensjonsfondet. En bok alle burde lest, for å forstå at den rikdommen Norge har i dag ikke skal tas for gitt, og at det ligger et godt politiske håndverk bak den rikdommen. At vi kom godt ut av finanskrisen, og ser ut til å kunne komme godt ut av denne krisen, er ikke tilfeldig. Det handler om at vi har spart opp en formue. Men denne formuen varer ikke evig. 

 

Ditt viktigste prosjekt det siste året?

Å bli mamma.

 

Beste overraskelse fra Covid-19? 

Endelig kan man snakke om en digital revolusjon; Verden har blitt mindre.

 

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor? 

Absolutt. Det må det. Mener bedriften Vestre (se podkasten med Jan Christian Vestre her) er det beste eksemplet på det. Denne typen bedrifter og bedriftseiere tror jeg vi kommer til å se mer av.

Dette LØRNER du:

  • Teknologi
  • Omstilling
  • Databruk
  • Samfunnsstyring

Anbefalt litteratur:

Surveillance Capitalism – Shoshana Zuboff

AI Superpowers – Kai-Fu Lee

Digital Revolusjon - Hilde Nagell

Det er en aktivist bok hvor jeg forsøker og samle mine tanker, sammen med kloke mennesker rundt meg, og setter en retning for digitalisering av Norge

Silvija Seres

Dette er Staten og Dataen

I 1995 la Microsoft inn en web-leser i Office-pakken. 25 år senere skriver Silvija Seres at 12 nye digitale teknologier kan endre verden like mye som boktrykkerkunsten gjorde. Norge kommer til å bli radikalt endret. Staten og Dataen er en kraftfull fortelling om hvorfor det er nå vi bestemmer hvordan Norge vil endres de neste 50 årene.