<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: BOOKS, Books

Norge i Europa

Gjest: Lise Rye

Professor og forfatter

Norge i Europa


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN bokbad snakker, Silvija Seres, med professor i europeisk samtidshistorie, Lise Rye, som er forfatter bak boken, Norge i Europa. Med boken ønsker Lise å formidle forskningsbasert kunnskap om integrasjon, og hvordan Norges tette forhold til EU har utviklet seg over tid, om hvorfor EØS fungerer slik det gjør, og hvorfor integrasjon er så omstridt. Da boken kom ut, var det 25 år siden Norge sa nei til EU-medlemskap. Vi har vært knyttet til EU via EØS-avtalen i like mange år. Lise synes det er interessant at en løsning som i utgangspunktet var et førstevalg for svært få, har vist seg å være så levedyktig.

Når ble boken skrevet, og hvorfor? 

Boken er et resultat av mange års forskning. Jeg skrev den fordi jeg ville det skulle finnes en norskspråklig bok om Norges forhold til europeisk integrasjon. Det er et viktig tema, som vi behøver mer kunnskap om.  

 

Hva er det sentrale dilemmaet her for deg? 

For meg er integrasjon en trade-off mellom effektivitet på den ene siden, og ønsket om at beslutninger skal tas så nært de de angår på den andre. Vi er vant til å tenke på demokratiet som nasjonalt – eller regionalt, eller lokalt. Samtidig er vi del av, og avhengig av, omfattende internasjonalt samarbeid, og deler av dette samarbeidet er overstatlig. Spørsmålet blir da om vi vil forsake deltakelse i demokratiske strukturer på europeisk nivå, for å bevare et demokrati på nasjonalt nivå som ofte blir mer formelt enn reelt. Samtidig er det ingen tvil om at vi ved å gå inn i en europeisk demokratisk struktur, får større avstand mellom de som styrer og de som blir styrt. Det blir en balansegang, mellom det nødvendige og det ønskelige, og et uttrykk for at det er vanskelig å få både pose og sekk.  

 

Hva har du ombestemt deg om? 

Jeg har endret standpunkt til EU-medlemskap. Det er mye som er skakt og skjevt i EU, men jeg mener likevel at fordelene med forpliktende samarbeid er flere enn ulempene.  

 

Gi oss dine 3 favoritteksempler fra boka? 

  1. Jeg liker kapitlet om Kvinneaksjonen, fordi det viser en underkommunisert side ved norsk EU-motstand.  
  2. Jeg liker Nei-sidens kampanje forut for den siste folkeavstemningen, rett og slett fordi jeg synes den var god. 
  3. Jeg liker også kapitlet om norsk Europadebatt, fordi det vitner om hvor kontekstuell denne debatten er, og fordi det viser hvordan vi i dag er i en situasjon hvor begge sider argumenterer for sitt syn med det samme argumentet, nemlig hensynet til demokratiet. 

 

Hva vil du at vi skal huske fra boken, om det er en ting? 

At EØS-avtalen ble til i en helt spesiell historisk kontekst. Om vi skulle forhandle en slik avtale i dag, ville resultatet blitt et annet.  

 

Velg et kort favorittsitat fra boken. 

«Mot Europa». Det er ikke et sitat, men tittelen på en annen bok, av Paal Frisvold, som jeg referer til i boka. Jeg synes den er veldig god. Jeg tenker den fanger essensen i Norges forhold til europeisk integrasjon så godt som den kan fanges: I Norge har motstanden mot europeisk integrasjon alltid vært sterk. Vi har vært «mot Europa». Samtidig er dette forholdet en lang historie om hvordan Norge har beveget seg nettopp mot Europa. Det er en motsetning i dette forholdet, som minner om at virkeligheten ofte er kompleks. Det er en av styrkene ved historiefaget, tenker jeg – at det egner seg godt til å forklare kompleksitet 

Dette LØRNER du:

EU / EØS 

Livslang læring 

Integrasjon 

Omstilling 

Anbefalt litteratur:

«How Democracies Die» av Steven Levitsky og Daniel Ziblatt. 

Jeg savnet en bok formidlet på norsk. Selv om Norge har et robust demokrati, så er alle demokrati avhengig av, eller fungerer best, når de er informert og da trenger vi kunnskap om dette området lett tilgjengelig.

Lise Rye

Dette er Norge i Europa

Denne boken handler om Norges forhold til europeisk integrasjon. Fra mellomkrigstidens forslag om europeisk forening til dagens EØS-tilknytning. Hvordan endte nei-landet Norge opp som EUs mest integrerte ikke-medlem? Hvorfor gir ikke EØS-avtalen politisk medbestemmelse? Hva var det egentlig som skjedde i forholdet mellom Norge og EU i perioden mellom de to folkeavstemningene? Boken gir ny kunnskap om opprettelsen av EØS, norsk europadebatt, EFTA, EUs politikk overfor tredjeland og forholdet mellom økonomisk og politisk integrasjon.