<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: 3DPRINT

Hva gjør en kunstner med 3D?

Gjest: Trond K. Mikkelsen

Verksmester digital form

KHIO


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med verksmester på dForm – senter for digital fabrikasjon ved KIHO, Trond Mikkelsen. Trond er en kunstner som begynte med computer-aided-design (CAD) tidlig som student. Etter hvert ble han mer og mer involvert i digital fabrikasjon, og jobber i dag med å bygge opp Kunsthøgskolens verksteder og lære opp kunstnere og designere i nye teknologier. I episoden kan du blant annet høre om hvordan 3D-print kan være nyttig når man støper skulpturer, samt hvorfor patenter kan være en dårlig idé i enkelte tilfeller.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i 3d-print?

En Kunstner som begynte med CAD som student for å simulere mekanismene i mine stadig mer komplekse mekaniske skulpturer. Ble ansatt på institutt for metall fordi jeg var den eneste kunstneren de visste om med kompetanse innen CAD, og fikk gradvis oppgaver som dreide seg mer og mer i retning av digital fabrikasjon. Fikk etter hvert jobben med å bygge opp Kunsthøgskolens verksteder for CNC og digital form (3D scan+print+VR++).

Hva gjør dere på jobben?

Utdanner kunstnere og designere. Min oppgave er å introdusere dem for nye teknologier, lære dem opp i bruk av disse, tilrettelegge for eksperimentering og utvikle egne metoder og verktøy.

Hva er de viktigste konseptene i 3d-print?

Tilpasset design, iterasjon, prototyping, muligheten til rask testing av ideer og hardware hacking.

Hvorfor er det spennende?

Det gir oss muligheten til å jobbe med former som ellers ville være svært vanskelige, modifisere eksisterende former og verktøy på en rask og "enkel" måte, samt lage spesialtilpassede verktøy.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Leste senest en sak i dag om hvordan man har funnet en måte å spore et printet våpen (eller hva som helst) tilbake til den individuelle printeren, bare for å konkludere med at man estimerer med at 91% av ordinære skytevåpen i USA uansett ikke er registrert noe sted.

Ditt eget selvlaget beste eksempel på 3d-print?

Synes de morsomste eksemplene er der det er fullstendig umulig å vite at 3D-print har vært involvert i det hele tatt. Scannet og printet hodet til Tori Wrånes i dobbel størrelse til en skulptur hun og Eirik Pirolt hadde med på Colombo biennalen for noen år siden. Tror ikke noen som besøkte biennalen tenkte over at skulpturen var laget med det som den gang var helt cutting edge teknologi.

Dine andre favoritteksempler på 3d-print internasjonalt og nasjonalt?

Broen til Joris Laarman, eksperimentene til Paul O'Dowd og Hadrian X fra Fastbrick.

Hva slags mental modell bruker du for å forklare hvordan det funker?

Keramisk pølseteknikk, ettersom jeg jobber der jeg gjør og vi for tiden bare har filament-printere.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Noen pusher grensene langt, slik som Norsk Titanium med sin hybridteknologi som var/er første selskap som lager ferdige deler til luftfartsindustrien. Synes også arbeidet til Uformia er spennende.

Et favoritt 3d-print sitat?

“Resolution is not the same as precision".

Dette LØRNER du:

3D modellering Kunst Bioprinting
3D-teknologi gir oss muligheten til å jobbe med former som ellers ville være svært vanskelige, tid- og arbeidskrevende å lage, modifisere eksisterende former og verktøy på en rask og "enkel" måte.

Trond K. Mikkelsen

Dette er KHIO

Kunsthøgskolen i Oslo er Norges største kunsthøgskole med fagområdene teater, dans, opera, kunst og håndverk, design og billedkunst. Kunsthøgskolen ble opprettet 1. august 1996 gjennom sammenslåingen av fem tidligere selvstendige høyskoler. I dag har skolen rundt 500 studenter og 180 ansatte.