<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

Hva truer demokratiet i dag?

Gjest: Kamzy Gunaratnam

Varaordfører

Arbeiderpartiet


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN TeknologiPolitikk snakker, Silvija Seres, med varaordfører i Oslo og nestleder i Oslo Arbeiderparti, Kamzy Gunaratnam. I samtalen belyser hun at all utvikling må fornyes – og om fellesskapet. Det betyr at politikken må illustrere en fremtid, om hvor vi skal være. Samtidig ser vi at den sosiale ulikheten øker, slik at vi har et ansvar for at vi fornyer, men også sørger for at folket er en del av det. Kamzy er teknologioptimist, men understreker at hele folket må få være med på utviklingen.  

Hva driver deg? 

Kraften i enkeltmenneskene og hva vi kan gjøre med den kraften når vi kommer sammen.  

 

Hvem er du, personlig og faglig?  

Den som røsker opp og utfordrer.  

 

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart? 

Oslo kommune leverer velferdstjenester til befolkningen og legger premisser for både anbud, regulering og - rett og slett hva pengene skal brukes på. Vi shopper for nesten 80 milliarder kroner. 

 

Hva er du best på? 

Tenker utenfor boksen, fornye og utfordre. PS! Man blir ikke alltid likt.  

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  

Hvordan man bygger samfunnet sammen der ingen faller fra og hvordan man gjennomfører omstillinger og endringer i et sterkt fellesskap.  

 

Ditt viktigste prosjekt det siste året?  

Som varaordfører har jeg en symbolsk rolle. Mange taler, hilsning og tilstedeværelse. Også digitalt. Det viktigste budskapet det siste året er å få fram hvor avhengig vi er av hverandre. Sosial ulikhet har kommet enda tydeligere fram i Oslo, derfor er prosjektet rundt fellesskolen, arbeidslinja og inkluderende fellesskap viktigere enn noensinne.  

Dette LØRNER du:

Arbeiderpartiet 

Omstilling 

Innovasjon 

Teknologipolitikk 

Anbefalt litteratur:

Ut av skyggene – Shazia Majid 

Jeg mener at relevant kunnskap for fremtiden blir hvordan man bygger samfunnet sammen der ingen faller fra og hvordan man gjennomfører omstillinger og endringer i et sterkt fellesskap.

Kamzy Gunaratnam

Dette er Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig verden uten fattigdom og i fred, der menneskene er frie, likestilte og har innflytelse på sine liv. Alle mennesker er unike, uerstattelige og like mye verdt. Hver av oss skal ha muligheten til å leve gode liv, i små og store fellesskap. Vi vil ha et samfunn basert på frihet, solidaritet og like muligheter for alle.