<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: BOOKS, Books

Endringsnøkkelen

Gjest: Jon Fredrik Alfsen

Partner og forfatter

Impaktor


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN bokbad snakker, Silvija Seres, med partner i Impaktor og forfatter bak boken, Endringsnøkkelen, Jon Fredrik Alfsen. Dette er en rykende fersk bok som går i trykk denne uka, og som skal fungere som et verktøy for endringsledelse med fokus på kunnskap om hvordan man gjennomfører gode prosesser. 

Når ble boken skrevet, og hvorfor?

Boken har blitt skrevet i løpet av de siste 2 – 3 årene. Hvorfor? I utgangspunktet er det veldig mye bra litteratur om endringsledelse og endringsprosesser. Det er mye kunnskap på HVA som kjennetegner god prosesser og HVORFOR det er viktig. Vi ønsker å supplere etablert kunnskap med i større grad å beskrive HVORDAN gjennomføre gode prosesser.  

 

Hva er det viktigste du ønsker å formidle med boken?

Det viktigste jeg og vi ønsker å formidle er at den viktigste nøkkelen til gode prosesser og til å utvikle en endrings- og utviklingsorientert kultur er godt styrte og involverende prosesser.

 

Hvorfor måtte du skrive denne boken, nå?

Jeg og vi måtte skrive denne boken fordi vi ønsker å bidra til bedre prosesser og resultater og dermed mer velfungerende organisasjoner. Vi har ett eneste mål med det vi driver med og det er å hjelpe andre til å lykkes.

 

Hva er det sentrale dilemmaet her for deg?

At vi i mye mindre grad må tenkte på endringsprosesser som prosjekter og ha mer oppmerksomhet å utvikle en kultur for kontinuerlig endring og forbedring.

 

Hva har du ombestemt deg om?

Kanskje ikke ombestemt meg, men fått enda større ydmykhet og respekt  for rollen som mellomleder. Blitt enda tydeligere på betydningen av å jobbe gjennom linjen.

 

Gi oss dine 3 favoritteksempler fra boka?

  1. Når leder involverte de ansatte til å lage kjennetegn for gode prosesser. 2. Når virksomheten kartlegger sin egen Endringsmodenhet 3. Når lederne lager sin egen forventningskontrakt til seg selv som ledere.

 

Hva vil du at vi skal huske fra boken, om det er en ting?

At det er Det er bedre å endre, utvikle og omstille seg – enn å bli omstilt. Dette er like relevant for enkeltindivider, seksjoner/avdelinger, ledere og som virksomhet. At boken inneholder over 40 metoder som kan bidra til dette.

Velg et kort favorittsitat fra boken. Smart involvering er nøkkelen til økt endringskapasitet (som er låsen).

 

Hvilke andre lignende bøker bør folk lese, evt se?

Veldig mye endringslitteratur, men veldig glad i en gammel klassiker «Who moved my cheese» av Spencer Johnsen.

 

Ditt neste bokprosjekt?

Litt lyst å skrive en ny praktisk bok på tematikken strategisk kompetanse-styring i et arbeidsliv i kontinuerlig endring.

Dette LØRNER du:

Endringsprosesser 

Endringsledelse 

Ledelse 

Litteratur 

Fagbok 

Anbefalt litteratur:

Veldig mye endringslitteratur, men veldig glad i en gammel klassiker «Who moved my cheese» av Spencer Johnsen. 

Det er mye kunnskap på hva som kjennetegner gode prosesser og hvorfor det er viktig. Vi ønsker å supplere etablert kunnskap med i større grad å beskrive hvordan vi kan gjennomføre gode prosesser

Jon Fredrik Alfsen

Dette er Impaktor

Impaktor AS er et konsulentselskap bestående av seniorrådgivere med bred erfaring fra å jobbe med organisasjonsutvikling i både offentlig og privat sektor.