<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

Lokalpolitikk og innovativ journalistikk

Gjest: Dag Otter Johansen

Politisk redaktør

Budstikka


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN TeknologiPolitikk snakker, Silvija Seres, med politisk redaktør i Budstikka, Dag Otter Johansen, som har jobbet for avisen i 25 år. De snakker om lokaljournalistikk, og hvordan Budstikka skal heve seg med bruk av teknologi, samtidig som samtalen belyser formidling av lokalpolitikk i en tid preget av Covid-19. 

Tittel og organisasjon?  
Politisk redaktør, Budstikka.  

 

Utdanning og hobby?  
Cand.mag med journalistikk, statsvitenskap og bedriftsøkonomi 
Sykler analogt ute, virtuelt inne. Medlem av det veldedige sykkellaget Team Rynkeby, som samler inn penger til Barnekreftforeningen, og som hvert år (når det ikke er covid 19) sykler til Paris i juli 

 

Hva er din motivasjon – hva driver deg? 
Å kunne forklare den store utviklingen i Asker og Bærum på en forståelig måte for våre lesere, enten det er boligbygging, samferdsel, skole eller velferd. 

 

Hvem er du, personlig og faglig?  
Har vært ansatt i 25 år i Budstikka 1. februar. Har etter en lang periode som bl.a utviklngsredaktør gått tilbake som skrivende. Politisk redaktør siden 1.1.20. Skriver ledere og kommentarer, samt et ukentlig nyhetsbrev på fredager som går ut til 16.600 abonnenter. 
Opprinnelig fra teknologibyen Kongsberg, bosatt i Asker siden 2003. 

 

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart? 
Lokaljournalistikk i, om og for Asker og Bærum. 

 

Hva er du best på? 
Anser meg som ganske analytisk anlagt, og i stand til å formidle på en lettfattelig måte. 

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  
To helt relevante problemstillinger vi står oppe i bruk av digitale læringsverktøy i skolen (iPad vs PC/Chromebook) og hvordan velferdsteknologi blir stadig mer sentralt for å møte fremtidens behov i eldreomsorgen. 

 
Noen interessante nye dilemmaer?  
Kommunikasjonsutfordringen rundt f.eks hva folk legger i begrepet velferdsteknologi. 

 

Hvem inspirerer deg? 
Ingen spesielle enkeltpersoner, men lar meg inspirere av de som virkelig vil noe i lokalpolitikken og uttrykker et stort engasjement for det de tror på, enten det er arkitektur eller vern av matjord. 

 

Noe anbefalt lesing eller seing, så vi kan lære mer? 
Leser stort sett skjønnlitteratur og biografier m.m. mer enn fag 

  

Ditt viktigste prosjekt det siste året?  
Forme meningsinnholdet i Budstikka, ikke minst i lys av pandemien. Fremover: Forhåpentlig bidra til at Budstikka utvikler seg videre under Amedias eierskap (formelt ikke avgjort ennå) 

 

Beste overraskelse fra Covid-19? 
Hvor relevante Budstikka har vært hos leserne 

 

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider?  
Måtte være et fra sykling som også beskriver teknologiutviklingen: It doesn’t get easieronly faster. 

Dette LØRNER du:

Lokalpolitikk 

Lokalavis 

Journalistikk 

Innovasjon 

Anbefalt litteratur:

Jeg leser stort sett skjønnlitteratur og biografier, mer enn fag. 

 

Min motivasjon er å kunne forklare den store utviklingen i Asker og Bærum på en forståelig måte for våre lesere, enten det er boligbygging, samferdsel, skole eller velferd

Dag Otter Johansen

Dette er Budstikka

Budstikka er en dagsavis på Billingstad i Asker, grunnlagt 1898, utkommer mandag til lørdag. Lokalavis for Asker og Bærum. Avisen ble grunnlagt av boktrykker og redaktør Jørgen Kanitz og het til 2004 Asker og Bærums Budstikke. Ofte omtalt som Norges største rene lokalavis og karakterisert som uavhengig konservativ. Amedia eier avisen fra desember 2020.