<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

Deling og gjenbruk av forskningsdata

Gjest: Jan Magnus Aronsen

Førsteamanuensis

OUS


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN TeknologiPolitikk snakker, Silvija Seres, med førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus, Magnus Aronsen om verdien av data. Aronsen er leder for utvalg som utreder hvordan forskningsdata fra offentlig finansiert norsk forskning kan deles og gjenbrukes mer. Han er opptatt av hvordan forskningspolitikk kan legge til rette for god kvalitet og samfunnsnytte av forskning i et bredt perspektiv.  

Hvem er du, personlig og faglig?  

Leder utvalg som utreder hvordan forskningsdata fra offentlig finansiert norsk forskning kan deles og gjenbrukes mer. Ellers har jeg bakgrunn som lege og leder en forskningsgruppe som utvikler legemidler mot hjertesykdommer, sitter i styret til Norges Forskningsråd og er tidligere leder av Akademiet for yngre forskere. 

 

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart? 

Vårt utvalg skal utrede rettighets- og lisensspørsmål i forbindelse med forskningsdata fra offentlig finansiert forskning, og skal lage nasjonale anbefalinger om bruk av lisenser på forskningsdata. Datadeling vil kunne både gi langt raskere kunnskapsproduksjon i selve forskningssystemet, men også kunne utnyttes i næringsliv, offentlig forvaltning og samfunnet ellers. 

 

Hva er du best på? 

Forhåpentligvis å finne løsninger som kan fungere i et komplekst system.  

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  

Hvordan forsyningssystemet kan legge til rette for framtidig utnyttelse av stordata og AI for å akselerere kunnskapsutviklingen og samfunnets utnyttelse av disse er svært viktig kunnskap 

 

Noen interessante nye dilemmaer? 

Utvalget har pekt på flere dilemmaer som må løses for å få mer gjenbruk og deling av forskningsdata, blant annet insentiver i forskningssektoren, modeller for infrastruktur og kompetansebehov i sektoren og kommersialisering av forskningsdata – hva er egentlig samfunnets formål med kommersialisering av forskningsdata?  

 

Noe anbefalt lesing eller seing, så vi kan lære mer? 

Hvordan få økt deling og gjenbruk av forskningsdata? (khrono.no) 

notat---forskningsdata-i-et-datadrevet-samfunn.pdf (forskningsradet.no) 

Regjeringen vil ha bedre kvalitetssikring og mer gjenbruk av forskningsdata - regjeringen.no 

Dette LØRNER du:

Teknologi 

Data og etikk 

Forskningsdata 

UiO 

Forskning 

 

Datadeling vil kunne både gi langt raskere kunnskapsproduksjon i selve forskningssystemet, men også kunne utnyttes i næringsliv, offentlig forvaltning og samfunnet ellers,

Jan Magnus Aronsen

Dette er OUS

Universitetet i Oslo (forkortet UiO) er det eldste, nest største og høyest rangerte universitetet i Norge. Universitetet har over 27 000 studenter og 6 600 ansatte.