<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

Digitale byggeklosser

Gjest: Remi Eriksen

CEO

DNV


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN TeknologiPolitikk snakker Silvija Seres med teknologioptimist og CEO i DNV, Remi Eriksen. Selskapet bidrar med bistå kunder med å forbedre deres virksomhet på en sikker og bærekraftig måte. De leverer sertifisering og ekspertrådgivning innenfor maritim, energi, helse og matvare sektorer. Denne samtalen engasjerer seg rundt teknologiske muligheter for Norge, digital kunnskap og hva vi kan lære av våre internasjonale partnere.  

Dette LØRNER du:

DNV 

Teknologi 

Maritim teknologi 

Energi teknologi 

Bærekraft 

Anbefalt litteratur:

www.dnvgl.no 

Viktige områder er digitalisering og avkarbonisering og kunnskapen innenfor dette tenker jeg er mest relevant. Det er når digital kunnskap blir koblet sammen med «klassisk ingeniørkunnskap» at man kan finne nye måter å bidra til sikkerhet, effektivisering og energiomstilling

Remi Eriksen

Dette er DNV

DNV GL er verdens største skipsklassifikasjonsselskap målt i markedsandeler og i antall ansatte. Selskapet driver også omfattende virksomhet innen sertifisering, testing, rådgivning og forskning rettet mot andre industrier enn den maritime sektoren. Selskapet ufører også en rekke oppgaver på vegne av offentlige myndigheter. Ved opprettelsen av DNV GL i 2013 hadde selskapet omtrent 16 000 ansatte. DNV GL driver virksomhet i 100 land.