<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: SOFTWARE, Vitari

Mennesker og optimalisering av prosesser, hvordan gå hånd i hånd inn i fremtiden?

Gjest: Kathrine Hvalstad Løken

Rådgiver/konsulent Visma Business

Vitari


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med rådgiver/konsulent for Visma Business i Vitari, Kathrine Hvalstad Løken. Vitari er et ledende IT-rådgivningsselskap som leverer og implementerer ERP, HRM og CRM-systemer, og har i tillegg har blitt kåret til Norges beste arbeidplass! Digital transformasjon og endringsledelse er røde tråder gjennom denne samtalen, hvor Silvija og Kathrine blant annet snakker om logistikk, strategi og standardiserte prosesser. Kathrine forteller også om hvorfor det er viktig å være godt forberedt når det kommer til workshoper, kundemøter o.l. - og hvordan dette er med på å danne strategiske samarbeidspartnere og bevare gode kunderelasjoner.

Hvem er du, personlig og faglig?
46 år, gift med verdens beste dame (Line), og sammen har vi 4 barn. Jeg blir nok sett på som en annerledes, utadvendt humørspreder, med et brennende ønske om at personer rundt meg skal ha det bra og ha gode opplevelser, samtidig som jeg er hardtarbeidende og stiller store krav til meg selv. Jeg er ikke redd for å «bjuda på», hverken på jobb eller privat. Jeg er opptatt av gode prosesser slik at man sparer tid, men også å se menneskene i disse prosessene, ikke bare teknologien. 

Hva selger din organisasjon, og hvorfor kjøper folk fra dere? 
Jeg liker å svare at vi selger TID. Mer formelt kan så er Vitari en strategisk samarbeidspartner for bedrifter som ønsker å ta i bruk moderne teknologi for å minimere manuelt arbeid og legge til rette for vekst.

Hva betyr digital transformasjon for deg? 
Frigjøre tid, både på jobb og privat. Det å utnytte teknologi for å frigjøre tid og få det økt lønnsomhet.
Det å hjelpe kunder og mennesker igjennom slike prosesser er inspirerende.

På hvilken måte jobber din bedrift med endringsledelse?
Vår bedrift selger ikke direkte endringsledelse som fag eller kurs, men endring er i stor grad alt det vi gjør hos kundene våre – hver eneste dag. Mye av vår jobb er å bistå med utvikling av systemene og forbedre prosesser. Vi har med oss elementer av endringsledelse i hver enkelt samtale og hver enkelt case.

Dine 3 beste vekst-tips til andre lignende selskaper?
- Det hjelper ikke med verdens beste system om ikke man får forankret det hos menneskene i organisasjonen
- Inkluder «folka» i endringer
- Tørr å satse på teknologi og digitalisering
- Legg til rette for en innovativ kultur

 Dine egne viktigste jobb-prosjekter siste året? 
Oppstart av nye kunder
Verifisering og kvalitet
Innovasjonsteamet – og jobbe med innovasjon internt

 Hvem inspirerer deg? 
Kim Friele
Marit Breivik
Steinar J. Olsen 
Asle Sjørbotten

 Hva er relevant kunnskap for fremtiden? 
- Endringsledelse
- Kompetanse på teknologi
- Innovasjon

 Hva gjør vi unikt godt i Norge?
- Demokrati
- Menneskerettigheter
- Uformell arbeidsplass
- Fremoverlent mht til digitalisering

Viktigste nye perspektiver fra Covid? 
- Hjemmekontor fungerer helt topp
- Man ser nye muligheter ved bruk av teknologi
- Man må være mer kreativ for å møte venner i trygge omgivelser der man tar hensyn til smittevern

Dine 3 beste ledelses-tips?
- Åpen/inkluderende
- Tydelig
- Uredd og tørre å skille seg ut

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?
- Tenke bærekraft i alle prosesser, små og store
- Forankre bærekraft i bedriften
- Gjøre et enkelt å velge

Hva motiveres arbeidet ditt av?
Kontinuerlig kunnskapsfornying og framdrift
Hjelpe mennesker til å få det bedre
Jobb og bygge team
Det sosiale miljøet på jobben og hvordan jobben behandler mennesker rundt meg

Dette LØRNER du:

Digital transformasjon 
Endringsledelse 
Standardisering 
Logistikk 
Strategi

Anbefalt litteratur:

Putting people first for organizational success - Jeffrey Pfeffer and John F. Veiga 
PowerLadies podcast

«Always be yourself – unless you can be Batman – then always be Batman»

Kathrine Hvalstad Løken

Dette er Vitari

Vitari er et ledende IT-rådgivningsselskap som leverer og implementerer ERP, HRM og CRM-systemer.