<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: SOFTWARE, Vitari

Grønt i utvikling

Gjest: Hans Albert Huseby

Driftsleder

Huseby Gård


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med driftsleder for Huseby Gård, Hans Albert Huseby. Huseby er en femte generasjons bonde som forteller oss hvorfor en så tradisjonell bransje som jordbruk skal fokusere på ny teknologi. I samtalen forteller Hans Albert om samarbeidet de har med Vitari og hvordan Vitari hjalp Huseby Gård med logistikk og regnskapssystemet deres. Jordbruksindustrien er i en stor teknologisk endring og Huseby forteller oss hva han ser på som største mulighet og hvor de største utfordringene ligger nå og fremover.

Hva selger din organisasjon, og hvorfor kjøper folk fra dere? 
Frukt og grønnsaker, både helt og oppkuttet klare til bruk.
Kundene velger oss pga fleksibilitet, kvalitet og service.

Hva betyr digital transformasjon for deg? 
Vi har hatt stor utvikling på mange områder de siste åra. Effektivisering av IT-tjenester har vært viktig her. Vi jobbet med mammut for 3 år siden og har brukt Visma.net siden vi byttet ut dette. Vi benytter stadig flere funksjoner her.

På hvilken måte jobber din bedrift med endringsledelse? 
Vi er en bedrift i konstant utvikling og er fortløpende i endring.

Dine 3 beste vekst-tips til andre lignende selskaper? 
Nytenking, hard jobbing, tørre å satse

Dine egne viktigste jobb-prosjekter siste året? 
Utvikling av effektive arbeidsmetoder og utvikling av produkter som er tilpasset kunders ønske med hovedfokus på grønnsaker.

Hvem inspirerer deg? 
Personer som tørr å satse og som tenker utenfor boksen

Hva er relevant kunnskap for fremtiden? 
Ledelse, evne til tilpasning og nytenking.

Hva gjør vi unikt godt i Norge? 
Inkludering og samhold

Anbefalt lesing/seing? 
Nyheter, god fotball

Viktigste nye perspektiver fra Covid? 
Økt fokus på kostnader og omstilling/tilpasning

Dine 3 beste ledelses-tips? 
Inkludere, være tilstede, snakke med i stedet for til

Noen viktige bærekrafts-perspektiver? 
For vår del, jobbe for tilpasset emballasje for å øke forbruket av våre produkter (frukt og grønt) samt redusere matsvinn

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
Det er ikke noe vits å bekymre seg unødvendig. De fleste bekymringer blir det ikke noe av.

Hva motiveres arbeidet ditt av? 
Gleden av å jobbe med noe som har vært en del av livet siden barneåra. Jobbe med egen bedrift.

Dette LØRNER du:

  • Regnskapssystemer
  • Endringsledelse
  • Bærekraft
  • Kontinuerlig endring

 

Anbefalt litteratur:

Nyhetene og god fotball

Personer som tørr å satse og som tenker utenfor boksen inspirerer meg

Hans Albert Huseby

Dette er Huseby Gård

Huseby Gård er en familiegård som dyrker mange forskjellige grønnsaker med hovedvekt på salater, blomkål, brokkoli, kålrot og hodekål. De stiller høye krav til kvaliteten på produktene og har over 15 ulike salattyper i vårt sortiment.