<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: SOFTWARE, Vitari

Datakvalitet og helhet - en forutsetning for å lykkes med digital utvikling

Gjest: Ida Rod Fredriksen

Økonomidirektør

Thon Hotels


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med økonomidirektør i Olav Thon Gruppen, Ida Rød Fredriksen. Olav Thon Gruppen er et norsk selskap som driver forretninger og investeringer innen eiendom, hotell- og restaurantdrift, varehandel og industri. I samtalen snakker Silvija og Ida om blant annet om prosessen Olav Thon Gruppen har vært gjennom de siste årene når det kommer til etablering av økonomiløsninger og utvikling av datavarehus. Videre forteller Ida om samarbeidet Olav Thon Gruppen har med Vitari, og hvor avgjørende datakvalitet, arkitektur og helhet har vært for å lykkes på den digitale endringsreisen.

Hvem er du, personlig og faglig?
Dame på 59 år med mann og 2 barn, utdannet økonom, arbeidet i ulike bransjer innen mitt fagfelt. De siste 20 årene i Olav Thon Gruppen i ulike roller. På fritiden liker jeg å være ute, på ski eller til fots.

Hva betyr digital transformasjon for deg?
Snarere enn transformasjon opplever jeg viktigheten av å kontinuerlig utvikle våre digitale verktøy og bedre våre prosesser. En transformasjon oppfatter jeg som en engangs operasjon.

På hvilken måte jobber din bedrift med endringsledelse?
Gjennom ordinære styremøter m.m. - men det er ikke noe sentralt tema hos oss. Utviklingen av virksomheten skjer kontinuerlig, men vi har ikke fokusert på endringsledelse spesifikt.  

Dine 3 beste vekst-tips til andre lignende selskaper?

  • Initiativ og retning kan komme fra toppen, men endringsprosessene må forankres solid i hele den relevante delen av virksomheten og verdikjeden.
  • Tenke helhet, ha overordnet strategi, arkitektur m.m. for å sikre helhetlige og robuste løsninger.
  • Sikre riktig datakvalitet i løsninger som bygges.

Viktigste nye perspektiver fra Covid?

  • Viktigheten av å kunne skaffe seg informasjon og handle raskt.
  • Behov for å etablere informasjonsberedskap.
  • Har fått utforsket bruk av digitale plattformer både mht. potensialet og begrensninger. Og resultatet kan bli mer kvalifisert bruk av digitale plattformer.

Dine 3 beste ledelses-tips?

  • Involver og diskuter med de involverte, skape felles eierskap til løsninger.
  • Skape felles forståelse av utfordringer og mål
  • Ledelse er å gi retning og få det beste ut av andre. Dele suksess og ta ansvar for feil.

 

Dette LØRNER du:

Digital transformasjon 
Endringsledelse 
Digitalisering 
Strategi

Anbefalt litteratur:

Vær nysgjerrig, lytt og lær fra andre med annen bakgrunn enn deg selv!

Sørge for agile løsninger som er tilpasningsdyktige og menneskefokuserte.

Ida Rod Fredriksen

Dette er Thon Hotels

Thon Hotels er fra 2005 markedsnavnet for en kjede av hoteller eid av Olav Thon Gruppen. Kjeden ble etablert i 1989, men Olav Thon la grunnlaget for kjeden i 1974 da han kjøpte Hotel Bristol i Oslo.