<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: SOFTWARE, Vitari

Digital transformasjon i høyere utdanning

Gjest: Steffen McInerney

Chief Marketing Officer

Noroff


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av LØRN snakker Silvija med Steffen McInerney som er Chief Marketing Officer for Noroff School of Technology and Digital Media. Endringsledelse og digital transformasjon er røde tråder gjennom denne samtalen, hvor Steffen deler sine erfaringer og perspektiver. I samtalen forteller Steffen også om markedsføring som høyere utdanning og viktigheten av å hele tiden ta til seg ny kunnskap og læring for å kunne holde kompetansenivået oppe, og kanskje spesielt i et fagfelt som markedsføring.

Hvem er du, personlig og faglig? 
37 år gammel trebarnsfar som er brennende opptatt av digital markedsføring, utdanning og langsiktige vekststrategier. 

 

Hva selger din organisasjon, og hvorfor kjøper folk fra dere? 
Employability. Sammen med næringslivsaktører utvikler og leverer Noroff moderne utdanning innen teknologi og digitale medier slik at våre studenter kan gå rett i jobb etter utdanningen.

 

Hva betyr digital transformasjon for deg? 
Som markedsfører betyr det hvordan vi endrer tidligere analoge prosesser, og utfordrer tidligere etablerte sannheter rundt markedsføring. Vi valgte i 2016 en heldigital og data driven strategi i markedsføringen, men vi har ennå en lang vei å gå. For Noroff betyr det uante muligheter og handlingsrom i å tilby verdifulle utdanninger. Digital transformasjon medfører et globalt kompetansegap og vi ønsker å bidra til å fylle dette. 

 

På hvilken måte jobber din bedrift med endringsledelse? 
Som organisasjon har vi vært gjennom to reorganiseringer de siste fem årene, så endringsledelse er vel nesten default i vår ledergruppe. I 2018 ble vi delvis kjøpt opp av Galileo Global Education, som er en global gigant på utdanning, så vi arbeider nå med å utvikle mange prosesser til å matche det som er best practice i gruppen. I min avdeling er de aller fleste ansatte nyere rekrutteringer, så det har vært mer opplæring og talentutvikling enn endringsledelse.

 

Dine 3 beste vekst-tips til andre lignende selskaper?
Innholdsmarkedsføring: fortell gode og sanne historier fra et kundeperspektiv. Markedsføringen må være helt i tråd med strategien til selskapet. Stol mer på data enn eksperter og etablerte sannheter. 

 

Dine egne viktigste jobb-prosjekter siste året? 
Strategiprosess for selskapet med en påfølgende reorganisering. Jeg fikk også anledning til å gjøre et forskningsprosjekt på markedsføring av høyere utdanning og som resulterte i noen konkrete tiltak for forbedring. 

 

Hvem inspirerer deg? 
Studentene våre, mine kolleger, mine barn og Jürgen Klopp.

 

Hva er relevant kunnskap for fremtiden? 
Jeg tror det viktigste er å lære hvordan man lærer. Jeg tror også det blir enda viktigere med gode kommunikasjonsferdigheter, mellommenneskelig interaksjon og soft skills. 

 

Hva gjør vi unikt godt i Norge? 
Jeg synes vi er raske og effektive. Det er mye kompetanse her. Vi har også mye velferd og lite forskjeller. Vi er veldig digitale og ligger langt fremme på brukeropplevelse. Fantastisk helsevesen. Synes også Norge styres veldig godt. Vi har ikke mye av den politiske støyen som har preget nyhetsbildet i andre deler av verden de siste årene.

 

Viktigste nye perspektiver fra Covid? 
Hvor sårbare vi egentlig er. Én liten hendelse viste seg å være i stand til å sette hele verden helt ut av spill. Har også sett at man kan løse veldig mye på hjemmekontor.

 

Dine 3 beste ledelses-tips?
At de ansatte opplever at de blir satset på og oppnår personlig og faglig utvikling. Skape et miljø som ikke stigmatiserer feil. Hyppige tilbakemeldinger og utviklingssamtaler. 

 

Noen viktige bærekrafts-perspektiver? 
Naturligvis opptatt av FNs bærekraftsmål nr. 4: Utdanning og spesielt livslang læring.

 

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
All we have to decide is what to do with the time that is given us.

 

Hva motiveres arbeidet ditt av?
Jeg motiveres av konkurranse, men mest mot våre tidligere resultater. Trigges også spesielt av å ha hårete mål som andre ikke tror at er mulig. Nysgjerrighet på hva som fungerer i markedsføringen, og det å utvikle markedstalenter. 

Dette LØRNER du:

Digital transformasjon 
Endringsledelse 
Markedsføring 

Anbefalt litteratur:

“ The journal of Marketing for Higher Education” - Taylor & Francis Journals  
Sir Ken Robinsen foredrag 

Den digitale endringsreisen har bidratt til effektivisering i skolen, både for lærere og studenter

Steffen McInerney

Dette er Noroff

Noroff - School of Technology and Digital Media ble opprettet i 1987 og driver med utdanning på fagskole- og høyskolenivå. I tillegg driver Noroff med nettbasert utdanningsvirksomhet gjennom Noroff Nettstudier. Skolene har ca. 1400 fulltidsstudenter på campus og nett hvert år. Noroff sin visjon er at Noroff-utdannede skal være first movers. Først ute med å utvikle nye metoder, først på location, i fremste kompetanserekke – de første til å skape nye stillingstitler, nye markeder.