<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: BOOKS, Books

Grenseløse gründere

Gjest: Nicolai Strøm-Olsen

Forfatter

Frekk Forlag


Med Vert: Silvija Seres

denne episoden av #LØRN Book Club tar vi praten med forfatter bak bokenGrenseløse Gründere, Nicolai Strøm-Olsen. Boken ble utgitt høsten 2019 og ønsker å formidle integrasjonsturboen. Da han skrev bokenKonkurransekraftoppdaget Strøm-Olsen at byer med mange gründere har lavere ledighet enn byer med noen store arbeidsgivere. Han ville finne ut om byer med mangemigrantgründere er bedre  integrering enn byer med  migrantgründere. Dette, og utfordringer med å starte sitt eget selskap i Norge er noe han og Silvija tar fatt  i denne episoden 

Hva er det viktigste du ønsker å formidle med boken?

Hvis Europa skal klare å ta igjen USA og Israel på innovasjon, samtidig som man skal klare å få til et samhold i befolkningen, er man nødt til å få i gang den innovasjonsturboen (og integrasjonsturboen) som migrantgründere er! 

 

Hvorfor måtte du skrive denne boken, nå?

Da jeg lanserte min forrige bok – Konkurransekraft –oppdaget jeg at byer med mange gründere har lavere ledighet enn byer med noen store arbeidsgivere. Grunnen er at det blir flere som ans etter. Jeg ville finne ut om byer med mange migrantgründere er bedre på integrering enn byer med få migrantgründere.

 

Hva er det sentrale dilemmaet her for deg?

Norge har et nettverksbasert næringsliv. Det gjør at vi har stor grad tillit og omstillingsevne. Samtidig gjør det nettverksbaserte næringslivet det vanskelig for nykommere -talenter uten nettverk - og komme inn i norsk næringsliv. Hvordan skal vi kombinere tillitt med inkludering? 

 

Hva har du ombestemt deg om?

Jeg er blitt mer kritisk til sosialt entreprenørskap, forstått som ikke for profitt, enn det jeg var i utgangspunktet. 

 

Gi oss et eksempel fra boka?

Nederland har et av verdens mest effektive landbruk –Midtøsten har et av de minst effektive. To syrere måtte komme til Nederland for å se at det var mulig å få en stor effektivitets vekst i Midøsten ved å eksporte nederlandsk landbruksteknologi. Da den libanesiske diasporaen innså at de kunne samarbeide med den store internasjonale bistandsbransjen i Libanon, (før eksplosjonen) skapte de et internasjonalt migrantgründerskaps-økosystem som var den eneste reelle vekstmotoren i landet og klarte å komme opp med reell bistands-innovasjon. Det viser verdien av å koble sammen exspats til å drive innovasjon på fremmende steder.

 

Hva vil du at vi skal snakke huske, om det er en ting?

Hva er det som gjør at migrantgründere lykkes i noen land og noen byer?  Hvorfor lykkes Norge bare måtelig – og hva er forholdet mellom nasjonale retningslinjer for gründerskap, altså byråkrati, og lokal næringspolitikk. 

 

Velg et kort favorittsitat fra boken: 

«Jeg kjenner mange innflytelsesrikemennesker i de mellomstore bedriftene her, og jeg har god kontakt med universitetene. Det gir meg ganske god oversikt overtalenterOWL-regionen, men jeg aner ikke hvor jeg kan finne talentfulle innvandrere i Bielefeld.» Sebastisan Borek – Founders Foundation – Bielefeld.  

 

Ditt neste bokprosjekt?

Jeg har lyst til å skrive en bok om internasjonaliseringen i Europa. Antall gründere faller stort sett over hele flaten – og vi blir mindre eventyrlystne. Eksempel_ Nordmenn tror at vi er mer internasjonale enn noensinne – men faktum er at vi blir mer stedbundne. Kun tre prosent av norske statsborgere bor i utlandet. I Tyskland er tallet 5 prosent og I Sverige er tallet 6 prosent. For 100 år siden hadde 20 prosent av nordmenn lange opphold uten for landet grenser. 

 

Dette LØRNER du:

  • Gründerskap 
  • Innovasjonsturboen 
  • Integrasjonsturboen 
  • Migrantgründere 
  • Konkurransekraft 
  • Norges unike posisjon og muligheter 

Anbefalt litteratur:

Dan Senor og Saul Singers StartupNation. - Hanno Hohmuth – Kiezgeschichte…. Handlerom hvordan migrantgründere reformerte Berlins industri og innovasjon fra 1870til 1930.

- Stefan ZweigTheWorld of Yesterday, (1942) Stefan Zweig ser tilbake på det mulitikuturelle østeriske- og især wienerske - samfund før krigen (1914) som en tid med tid med trygghet og innovasjon. Østerrike hadde et stabilt politisk system og en valuta, som var bundet til gull, der alle kunne se komfortabelt inn i fremtiden og oppfinnelser som telefonen, elektrisiteten og bilen revolusjonerte livet.  

Utfordringen som gründer i Norge er å sammenligne seg med alle de rundt seg, og at man lettere kan føle seg som en fiasko fordi man ikke har den samme stabiliteten som vennene sine.  

Nicolai Strøm-Olsen

Dette er Frekk Forlag

Mange europeiske land gjør det vanskelig for innvandrere å lykkes. Det finnes et alternativ. Denne boken forteller historien om grenseløse entreprenører og menneskene, organisasjonene og selskapene som hjelper dem å utvikle sitt talent. Det er en bok om deres erfaringer, deres kamp og veien til suksess.