<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: OCEANTECH

Empowering Generation Cleanup

Gjest: Birgit Liodden

Gründer

TOOL


Med Vert: Silvija Seres

I denne #LØRN episoden møter vi gründer og leder av The Ocean Opportunity Lab (TOOL), Birgit Liodden. Fra husbåten forteller Birgit om sin personlige reise i teknologibransjen, femten år i internasjonal shipping, Norges posisjon inne havteknologi, og hvordan hun i dag jobber mot å løse dagens utfordringer. Med TOOL ønsker hun å kunne være en brobygger mellom det etablerte næringslivet, og dagens unge som har et helt annet syn på miljø og hva som er en bærekraftig framtid.

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?
Vi bygger et globalt 
community med ressurser og digitale plattformer for å gi dagens og fremtidens grundere innen hav og fornybar energi bedre tilgang til ressursene og aktørene de trenger for å lykkes 

 

Hva er du best på?
Identifisere gap og områder som trenger å endres. 
Brobygge mennesker for å skape løsningene som fyller gapene. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Nysgjerrighet, kreativitet, evne til å dekonstruere etablerte modeller og sette sammen nye.

Hvem inspirerer deg?
Enkeltmennesker som forandrer verden.

Ditt viktigste prosjekt det siste året? 
Omstilling og fremskyndet digitale satsninger.
 


Tips til modernisering i din sektor?
Enorme muligheter i en industri som ikke er digitalt «disrupted» ennå, og som er global - stort behov for transparente løsninger, deling og samarbeid, fornying av gamle og ineffektive verdikjeder.

Har Norge noen unike muligheter? 
Ledende globalt på havnæringene, og avansert offshore/energi - sammen med adaptiv befolkning på teknologi. 

Beste overraskelse fra Covid-19? 
Bygge organisasjon og team heldigitalt.

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?
Ja!! Bedre ressursutnyttelse, mindre risiko, økt lønnsomhet og konkurranseposisjon.

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider? 
smooth sea never made a skilled sailor.

Dette LØRNER du:

Oceantech 

Gründerskap 

Kvinner i tech 

Lederskap

Anbefalt litteratur:

Regenerative Leadership av Laura Storm 

Vi bygger et globalt community med ressurser og digitale plattformer for å gi dagens og fremtidens grundere innen hav og fornybar energi bedre tilgang til ressursene og aktørene de trenger for å lykkes

Birgit Liodden

Dette er TOOL

The ocean opportunity lab (TOOL), er en organisasjon med sterkt fokus på bærekraft, miljø, innovasjon og utvikling.