<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: LØRNBIZ

Kompleksitet gjort enkelt

Gjest: Ann-Sofie Often

Sjefskonsulent

Sysco


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN møter vi sjefskonsulent i Sysco AS, Ann-Sofie Vikström Often, som har bakgrunn fra Datahøgskolen der de hadde som mål å utdanne fremtidens IT-sjefer. Hos Sysco snur de komplekse IT utfordringer til digitale suksesshistorier, og i følge Often lærer hun noe nytt hver enste dag. Vi får lære mer om en spennende bransje, IT-utvikling i norsk næringsliv og hvilke nye muligheter som ligger til rette for fremtiden.  

Hvem er du, personlig og faglig?  
Jeg er en aktiv person med mange interessefelt. Har ikke noen spesielle hobbyer men mange pasjoner. Faglig har jeg holdt meg på teknisk side i hele min karriere med alt fra arkitektur, utvikling, testledelse, teamledelse. Lærer nye ting hele tiden. Jeg er leder i EMEA Oracle User group og sitter i styret i Oracle User Group Norway, arrangerer konferanser og seminarer, og skriver artikler i oraworld.org. Det er de store variasjonene som driver meg.  

 

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?  
Vi leverer:

  • løsninger til energisektoren blandt annet 
  • spesialiserte konsulenter 
  • drift og overvåking av IT-infrastruktur og databaser 

 

Hva er du best på?  
Får raskt oversikt over kunders behov og ser nye muligheter.  Min bakgrunn fra hele verdikjeden i IT-utvikling fra ulike deler av Norges næringsliv og offentlig sektor har gjort meg allsidig.  

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  
Det er nok litt ulikt. Vi kommer i hvert fall til å trenge gode arkitekter, utviklere, og dataanalytikere. Mange har tro på det de kaller Citizen developer men jeg ikke så sikker jeg.  

 

Noen interessante nye dilemmaer?  
Hjemmekontor har gjort at skillet mellom jobb og fritid viskes ut.

 

Hvem inspirerer deg?  
Min coach gjennom mange år, Bibi Ohlson som bor i Florida.  

 

Beste overraskelse fra Covid-19?  
Det går faktisk an å ha online møter som er effektive, og delta på seminarer og konferanser. Tror mye av dette vil fortsette også etter men da med en hybrid.

 

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?  
Bærekraft er liksom blitt et moteord, og noe «alle» forholder seg til. Er det noen seriøs aktør som ikke har ordet bærekraft på sin web-side? Men hva betyr det egentlig? Bærekraft for meg handler om å møte nåværende behov for ikke å ødelegge for framtidens behov. Jeg er spesielt opptatt av bevaring av natur og biologisk mangfold.  

Dette LØRNER du:

Drift og overvåking av IT-infrastruktur og databaser 

Konsulent 

Salg 

Teknologi 

Anbefalt litteratur:

Av oss får du gode råd, trygg drift av databaser og overvåkning av IT- infrastruktur. 

Ann-Sofie Often

Dette er Sysco

Sysco stiller med tung kompetanse på nye skyteknologier, og lang erfaring med IT-systemer. Slik hjelper vi virksomheter til å orientere seg i et IT-landskap i konstant forandring – med mål om å skape mange nye digitale suksesshistorier.