<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: BOOKS, Books

Alt eller ingenting

Gjest: Maria Amelie

Forfatter og gründer

Factiverse


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN Book Club møter vi gründer og forfatter bak boken, Alt eller ingenting, Maria Amelie. Maria er til daglig CEO i AI-selskapet, Factiverse, som utvikler verktøy for å hjelpe journalister med research og faktasjekk. I boken formidler hun om hvordan det er å entre en verden som gründer som er både inspirerende, men igjen veldig krevende med mye motstand. Hun hevder at å skape ekspertise innen et fagfelt før du starter ditt eget er utrolig viktig. Det vil gi deg fundamental kunnskap i en bransje og vil spare deg mye tid.

Kort om boken: 

Hvordan blir man gründer? Hva ser investorer etter når de skal investere i et selskapHvilke er gründerne bak noen av de mest vellykkede teknologibedriftene i Norge de siste 10-15 åreneEtter 2 års arbeid og over 50 intervjueravdekker den prisvinnende journalisten Maria Amelie noe av hemmeligheten bak dere suksess. 

 

Hva er relevant kunnskap for fremtiden? 

Tverrfaglighet, og det å kunne sette seg inn i forskjellige disipliner og se sammenhenger på tvers i fagfelt er relevant for fremtiden.  

 

Hva er du best på? 

Å ikke gi meg! 

 

Tips til de som ønsker å følge gründerdrømmen? 

Jeg var innom flere start-ups før jeg startet mitt eget, og det ga meg mye innsikt. Det å skape ekspertise innen et fagfelt før du starter ditt eget er utrolig viktig. Det vil gi deg fundamental kunnskap i en bransje vil spare deg mye tid. 

 

Hva tilbyr ditt selskap Factiverse? 

Vi utvikler verktøy for å hjelpe journalister med research og faktasjekking. 

 

Dette LØRNER du:

Gründerskap

Start-up

Tverrfaglighet

Anbefalt litteratur:

Veldig glad i gründerbiografien til han som startet Nike, The Shoe Dog.

 

Jeg har et ønske om å skape en forskjell i samfunnet, og oppdaget etter hvert at det bodde en gründer i meg

Maria Amelie

Dette er Factiverse

Factiverse ble så etablert i desember 2019. Selskapet utvikler nå et verktøy myntet på journalister, særlig i nyhetsbyråer. Teknologien skal ved hjelp av en rekke kriterier hjelpe til å avgjøre hvilken informasjon som er til å stole på og ikke.