<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: OCEANTECH, Redningsselskapet

Den digitale redningsskøyta

Gjest: Rikke Lind

Generalsekretær

Redningsselskapet


Med Vert: Silvija Seres

I denne samtalen av #LØRN snakker Silvija med generalsekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind. Lind forteller hva digitalisering betyr forRedningsselskapet og hvilke unike fordeler de har bygget på gjennom prosjektet "den digitale redningsskøyten". Hun forteller oss om en kultur i Redningsselskapet hvor fremdrift og testing står sterkt. Denne kulturen har resultert i en bedrift hvor alle drar i samme retning og dette har vært avgjørende i den digitaliseringsprosessen de står i. 

- Når det er kommet en medarbeider som kommer og ønsker å teste noe nytt, så sier jeg nesten alltid ja. Vi må ikke dvele over det som ikke har gått bra, men heller lære av det og komme seg videre. Da får vi en kultur med fremdrift og energi, forteller hun I episoden.  

Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg liker fjellet, både ski og gåturer. Stillheten og roen til å tenke lange tanker, de indre samtalene. Oppvokst ved vannet og elsker sjøliv. Farfar var stolt sjøkaptein og far startet som maskinist, ble senere ingeniør og teknisk inspektør, før han grunnla sitt eget selskap, som bla var et av de første som jobbet med miljøvennlige løsninger for ballastvann. Nå bor jeg på Nesodden og tar båt hver dag til jobben. Har også egen båt. God mat og god vin, med gode venner etter en lang tur I naturen, er min favoritt lørdag. Leser bøker og går i gallerier.

 

Hva selger din organisasjon, og hvorfor kjøper folk fra dere?
Trygghet for hjelp på sjøen. Våre produkter er forbundet med stor sikkerhet

 

Hva betyr digital transformasjon for deg?
Være klar i min ledelse på visjon, mål og forventninger til ansatte Legge til rette for og å stimulere til at ansatte får bruke tid og få ressurser til kompetanseheving. Prøve og feile, etablere en kultur for å teste nye ting. 

 

På hvilken måte jobber din bedrift med endringsledelse?
Ved å gi økt kompetanse til avdelingsledere og seksjonsledere gjennom utdanning på BI, lederskole i egen regi, digitale samlinger med interne og eksterne innledere

 

Dine 3 beste vekst-tips til andre lignende selskaper?

  1. Les Leading in digital. Wetsermann, Bonnet og McAffe har laget en modell for digital transformasjon, hvordan bli en digital master
  2. Lag en konkret og tydelig visjon for den digitale satsingen
  3. Bruk ressurser på å utvikle god intern kommunikasjon, som stimulerer, involverer og motiverer ansatte. God ledelse kan drive endring, men det krever en organisasjons engasjement for å få til transformasjon

 

Dine egne viktigste jobb-prosjekter siste året?
Etablere den digitale redningsskøyta

 

Hvem inspirerer deg?
Ledere som tør å bryte nye veier Rune Bjerke, Nicoali Tangen

 

Viktigste nye perspektiver fra Covid?
At det er mulig å gjøre flere ting i digitale møter, som jeg før trodde var umulig. For eksempel kreative workshops, medarbeidersamtaler, sosialt samvær. Vi har utviklet digitalt after work som erstattet fredagskaffe´n, starter hvert ledermøte med kulturdryss osv

 

Dine 3 beste ledelses-tips?
Vær tydelig på visjon og mål. Be aktivt om tilbakemeldinger – dine nærmeste medarbeidere er din viktigste kilde til utvikling Søk kunnskap i forskning, ta etterutdanning, les bøker. Aldri ferdig utlært!

 

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?
Redningsselskapet er til for å hjelpe andre – det er et bærekraftperspektiv i seg selv. Redningsselskapet kan allikevel strekke seg etter nye og mer bærekraftige konsepter for hvordan vi leverer våre tjenester. Digitalisering og den digitale redningsskøyta er viktige verktøy for å utvikle mer bære kraftige konsepter

 

Hva motiveres arbeidet ditt av?
Av å flytte fjell, gjøre visjoner virkelige. Dette har vi gjort i RS. Bygget Noatun, etablerte skøyte i Hellas, samt etablere den digitale redningsskøyta

Dette LØRNER du:

  • RS digital 
  • Medlemsbedrift  
  • Prosjektet “Sjøvenn” 
  • Ledelse av tradisjonsrike selskaper  
  • Sjøens Tesla  
  • Tvehendig ledelse 

Anbefalt litteratur:

Stillhetens Råskap av Anders Meland 
Why should anyone be led by you? Av Goffee og Jones

Ikke dvel på feil, gå fremover og lær av feilene!  

Rikke Lind

Dette er Redningsselskapet

Redningsselskapet er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon. De jobber for å gjøre det tryggere å ferdes på og ved sjøen.