<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: OCEANTECH, Redningsselskapet

Bedre sikkerhet på sjøen gjennom teknologi

Gjest: Martin Fuhr Bolstad

Direktør

Redningsselskapet


Med Vert: Silvija Seres

I denne samtalen av #LØRN snakker Silvija med prosjektdirektør i Redningsselskapet, Martin Fuhr Bolstad. Martin og Silvija utforsker hvordan eksisterende teknologi kan settes i arbeid for å sikre trygg ferdsel på sjøen gjennom samarbeid og samhandling. Vi lærer om hvordan Redningsselskapet gjennom den Digitale Redningsskøyta bygger et økosystem der samling og deling av data står sentralt. I tillegg til å drive bedre prediksjon av hvilke varsler og data som Redningsselskapet må agere på muliggjør plattformen innovasjon og tjenesteutvikling av næringsaktører.

Hvem er du, personlig og faglig?  
Jeg er engasjert og viljesterk med stor stayerevne. Jeg er opptatt av helhet og cross over kompetanse mellom det tekniske og forretningsmessige.  Jeg har alltid hatt ideer om produkter og tjenester som jeg har jobbet med over lang tid og skapt resultater ut av over tid. Jeg er opptatt av hvordan veletablerte organisasjoner kan skape nye tilbud på basis av sine etablerte fordeler. 

Hva selger din organisasjon, og hvorfor kjøper folk fra dere?  
Vi selger trygghet på sjøen – folk må kjenne seg trygge for å ha glede av sjøen. 

 

Hva betyr digital transformasjon for deg? 
Det å bygge ny kapasitet i en organisasjon eller hos dine kunder ved hjelp av digitale løsninger . 

 

På hvilken måte jobber din bedrift med endringsledelse?  
Ved å skape insentiver til innovasjon og nytenkning – gi frihet til å utforme ideer – jobbe strukturert med å sette endring i sammenheng og bygge ny kapasitet. 

 

Dine 3 beste vekst-tips til andre lignende selskaper? 

  • Sett mål og få organisasjonen med på de;  
  • Legg planer som er tilpasset virksomhetens evner og kapasitet;
  • Vær tro mot mål og planer.

 

Dine egne viktigste jobb-prosjekter siste året? 

  • Den Digitale Redningsskøyta;
  • RS-Noatun – Redningsselskapets nye hovedsete.


Hvem inspirerer deg?  
Folk med visjoner og pågangsmot – har ikke noen navngitte ledestjerner – nå om dagen måtte det være Nietsche med sin tese «Vil deg selv».

Hva er relevant kunnskap for fremtiden?  
Endringskompetanse – evnen til å omstille seg og lære nye ting.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Samarbeider og har tillit til hverandre – en viss naivitet er et asset. 

Viktigste nye perspektiver fra Covid?  
Flinke folk finner alltid løsninger selv når ting er vanskelig – digital samhandling er vlitt allemannseie og vil gjøre en stor forskjell på hvordan folk jobber og lever framover.

 

Dine 3 beste ledelses-tips? 

  • Alle ønsker å gjøre en god jobb;
  • Vis folk tillit;
  • Legg rammer som gjør at de lykkes. 

 

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?  
Viktig at alle strekker seg og tenker igjennom bærekraft i forhold til egen gjerning og virksomhet. Redningsselskapet er en aktør som kan bidra til å gjøre fritidsbåt trafikken mer bærekraftig. Vår oppgave som er å redde verdi og berge verdier er i seg selv en bærekraftig aktivitet, men det betyr ikke at vi alltid utfører oppgavene på mest bærekraftige måte.

 

Hva motiveres arbeidet ditt av? 
Hårete mål – positive folk – innovative løsninger.

 

Dette LØRNER du:

Prøveskuddsordning for å teste ideer 

Innovasjonskultur 

Teknologi fra administrasjonsfokus til nye tjenester

Digitalt båtførerkurs med spillteknologi 

Den digitale redningsskpyta 

Sensordatas rolle i å drive sikkerhet 

RS Noatun 

Anbefalt litteratur:

Einar og Kristoffer leser Nietsche/ Jon Fosse - Septologien

Skal jeg straffes er det for noe jeg har gjort ikke noe jeg ikke har gjort.

Martin Fuhr Bolstad

Dette er Redningsselskapet

Redningsselskapet er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon. De jobber for å gjøre det tryggere å ferdes på og ved sjøen.