<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: LØRNBIZ

Nye måter å jobbe på

Gjest: Anette Mellbye

Partner & Associate Director

Boston Consulting Group


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med Partner & Associate Director i BCG, Anette Mellbye. Anette beskriver seg som en nysgjerrig statsviter opptatt av strukturelle og systemiske endringer, men også innovative brukeropplevelser,  brukerorientering, nye forretningsmodeller og nye måter å jobbe på.  I BCG jobber hun  med digital transformasjon.  

 

Hvem er du, personlig og faglig?  
Jeg er lykkelig gift og mor til to fine sønner, Peter og Johan. Også er jeg så heldig å eie jeg en stor, vakker gård ved Mjøsa.  Jeg er en nysgjerrig statsviter opptatt av makroendringer, strukturelle og systemiske endringer. Samtidig er jeg produktorientert, lidenskapelig opptatt av gode, innovative brukeropplevelser, brukerorientering og nye forretningsmodeller. For meg henger alle disse tingene sammen. Også tror jeg at åpne, lærende og samarbeidsorienterte organisasjoner er fremtiden.   

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart? 
Konsulenttjenester innenfor strategi, teknologi og finans. Jeg tror mange fortsatt tenker på BCG som er tradisjonelt strategi-hus, men BCG har også svært mange IT-arkitekter,  data-scientists og vi har en egen digital venture-organisasjon. Vi støtter selskaper i å skalere agilt utover hele virksomheten, bygge opp kapabiliteter inne AI og maskinlæring, da gjerne knyttet til konkrete use-cases, transformere kundereiser ende-til-ende og vi støtter også selskaper i å bygge start-ups, for å nevne noe.   

 

Hva er du best på? 
Jeg er kronisk nysgjerrig, åpen og lærende. Jeg liker å sette ting i sammenheng.  

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  
Programmering er og blir åpenbart viktig.  Utover det tror på evnen til kritisk tenking, kompleks problemløsning, evnen til å tenke nytt og kombinatorisk, og evne til å lære. Og jeg tror også at menneskelig kompetanse blir viktigere: evnen til samarbeid, til empati og bygge tillitt.  

Helt til slutt, og dette er ofte undervurdert: jeg tror at evnen som en del ledere har - til å kommunisere i kraftfulle narrativer om fremtiden - bare blir viktigere…    

 

Noen interessante nye dilemmaer?  
Digitalisering og optimalisering vs det å sette igjen et tydelig merkevareavtrykk.  Jeg opplever at jeg glemmer hvor jeg har kjøpt ting når jeg har handlet ting på nett.   

 Autonome team og det å gå i en samlet i felles retning kan være et dilemma for en del organisasjoner, men det finnes en løsning på det nemlig, en tydelig strategisk retning kombinert med godt styringssystem inkludert kvartalsvise og årlige reviews. 

Hvem inspirerer deg?  
Det avhenger av kontekst. Men for øyeblikket - de paranoide optimistene og djerve lederne som besøker oss i BCGs Podcast, Menneske & Maskiner.  Toppledere og ledere som tenker nytt, utfordrer vedtatte paradigmer, som får med seg folk, og som samtidig evner å levere og å være resultat fokusert innenfor kjernevirksomheten.  

Det er en krevende øvelse.  

Dette LØRNER du:

Digital transformasjon

Mennesker og maskiner

Agil

Data

Transparens og åpenhet

Anbefalt litteratur:

Mennesker & Maskiner – en podcast fra BCG.

Tribal Leadership: Leveraging Natural Groups to Build a Thriving Organization

Programmering er og blir åpenbart viktig. Og jeg tror også at menneskelig kompetanse blir viktigere: evnen til samarbeid, til empati og bygge tillitt,

Anette Mellbye

Dette er Boston Consulting Group

The Boston Consulting Group (BCG) er et internasjonalt konsulentselskap med fokus på strategisk og finansiell rådgivning. Deres misjon er å hjelpe store korporasjoner til å skape og opprettholde konkurransefordeler.