<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

Utdanningspolitikk og dataspillbasert undervisning

Gjest: Turid Kristensen

Stortingsrepresentant

Høyre


Med Vert: Silvija Seres

I denne #LØRN episoden møter Silvija Seres stortingsrepresentant (H) og medlem av utdannings- og forskningskomiteen, Turid Kristensen. Turid har alltid vært samfunnsengasjert, og vi lærer mer om veien fra 30 år ved Universitetet i Oslo til Stortinget. Hun har det siste året jobbet med utdanningspolitikken til Høyre. I tillegg brenner hun for at Norge skal bli bedre på digital spill kultur og ta en mye større del av kaken av den enorme, globale spillindustrien.

Det kan du lese mer om her: link.  

Utdanning og hobby?
Foretaksøkonom – litt halvstudert røver, skulle gjerne tatt mer utdanning, men politikken «tok» meg – glad for regjeringens «Lære hele livet»-reform, får fylle på med mer etter hvert. Skulle ønske jeg hadde tid til gamle hobbyer, men å være stortingsrepresentant er et verv/en jobb som krever svært lange arbeidsdager, oftest sju dager i uken 

Hvem er du, personlig og faglig? 
Stortingsrepresentant, mor til to gutter på 20 og 23 år. Jobbet 30 år ved Universitetet i Oslo før jeg ble stortingspolitiker – med studieadministrasjon. Var lokalpolitiker i Lørenskog i 10 år før jeg kom inn på Stortinget. Alltid vært samfunnsengasjert, alltid hatt verv i FAU, lagleder fotballag, korpsleder osv, men hadde ikke sett for meg at jeg noen gang skulle bli politiker. Men sånn er livet – veien blir til mens man går. Engasjement for en spesiell, lokal sak gjorde at jeg opplevde at det var veldig vanskelig å påvirke fra utsiden, så da meldte jeg meg inn i Høyre og ble valgt inn året etter. Derfra gikk det rasende fort – ble gruppeleder fra dag én, og var partiets ordførerkandidat i to valg før jeg plutselig ble stortingspolitiker. Hadde ikke sett den komme heller. Men har lært meg å ta imot de utfordringene og mulighetene jeg får. Som voksen tenker jeg mer som Pippi: Dette har jeg ikke gjort før, men det går sikkert bra!

 

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?
Regner med at dette kanskje sier seg litt selv … Men de formelle oppgavene til Stortinget er å vedta lover, vedta statsbudsjetter og kontrollere regjeringen. Og så behandler vi og vedtar en masse saker og stortingsmeldinger for å gjøre at AS Norge fungerer enda bedre, og for at alle skal kunne leve så gode liv som mulig i landet vårt – litt flåsete sagt kanskje, men det er jo det det handler om 

 

Hva er du best på?
Si det … Blir lett engasjert. Kan ikke fordra urettferdighet, og bidrar veldig gjerne til å få satt søkelys på saker vi må gjøre noe med. Stor arbeidskapasitet, god på å sette meg inn i saker, opptatt av å være tilgjengelig og snakke med mennesker som ønsker å komme i kontakt med meg – for å lære mer om saker de er opptatt av og få gode innspill fra de som har skoene på. Mange morsomme og spennende saker å gripe fatt i som politiker.

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Å kunne lære, hele livet, kommunisere, samarbeide, være kreative og innovative, digitale kunnskaper.

Noe anbefalt lesing eller seing, så vi kan lære mer?
Kanskje Gamerne på NRK og High Score på Netflix.
  

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider? 
Alt går: "Enten så går det bra, eller så går det over!" og "Gi meg sinnsro til å akseptere det jeg ikke kan forandre, mot til å endre det jeg kan og visdom nok til å se forskjellen".

Dette LØRNER du:

Utdanningspolitikk

Spillindustri

Innovasjon

Fremtidsrettet politikk

Anbefalt litteratur:

Gamerne på NRK og High Score på Netflix.

Vi skal legge bedre til rette for e-sport og bedre til rette for bruk av dataspillbasert undervisning i skolen

Turid Kristensen

Dette er Høyre

Høyre er et norsk konservativt politisk parti. Partiet ble stiftet i 1884 og er Norges nest eldste parti. Høyre er blant de største politiske partiene i Norge. Ved flere anledninger etter andre verdenskrig har Høyre dannet regjering med andre ikke-sosialistiske, borgerlige partier. Fire ganger etter krigen har partiet hatt statsministeren i slike koalisjonsregjeringer (John Lyng i 1963, Kåre Willoch i 1983–1986, Jan P. Syse i 1989–1990 og Erna Solberg fra 2013). Willoch ledet de to første årene etter valget i 1981 en ren Høyre-regjering.