<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: LØRNSOC

Kompetanse i endring

Gjest: Heidi Brunborg

IT-direktør

Lånekassen


Med Vert: Silvija Seres

I denne #LØRN episoden snakker Silvija Seres med IT-direktør i Statens lånekasse for utdanning, Heidi Brunborg. Vi lærer mer om hvorfor Lånekassen har vært viktig for demokratisering av Norge, om samfunnsoppdraget som er å gjøre utdanning mulig for alle, uavhengig av hvem du er og hvor du kommer fra. Vi hører også om arbeidet med revitalisere utviklingsprosessen, og hvordan Lånekassen holder følge med digitaliseringen.

Hvem er du, personlig og faglig?  
Personlig: Lever i nuet, nysgjerrig og komfortabel med en god dose kaos i blant. Bor i Trondheim sammen med mine to fine jenter (annenhver uke) og en gammel katt.
 

Faglig: har «vokst opp» gjennom systemutvikling og føler meg hjemme blant utviklere og i en smidig prosess, selv om jeg er langt fra å være i stand til å kode selv lenger. Hele tiden ute etter å finne den gode balansen mellom å diskutere om vi løser riktig problem og å pushe framdrift ved å finne ut hvilket steg vi kan ta først, for å utrette noe og komme litt framover. 

 

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart? 
Vi gjør utdanning mulig for alle, uavhengig av hvem du er og hvor du kommer fra. Vi skal også bidra til at arbeids og næringslivet får tilgang til den kompetansen som trengs. Og siden behovet for kompetanse i samfunnet stadig er under endring, og måten å skaffe seg kompetanse på er under endring, så må også Lånekassen være i kontinuerlig endring for å levere på samfunnsoppdraget (som i seg selv har vært det samme siden opprettelsen i 1947)
 

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  
Helt subjektivt
; både basiskunnskap og dybdekunnskap om teknologi. Samme hvilken fagdisiplin man jobber med vil det være fordelaktig med nok basiskunnskap om teknologi til å kunne forstå essensen i konseptene som nye teknologiske løsninger og tjenester bidrar med. 

Og de som har sin dybdekunnskap innen teknologi bør også ha basiskunnskap om en rekke andre fagområder, for å kunne samarbeide godt tverrfaglig når teknologien skal anvendes. Og som tematikken i boken din så tydelig viser; skal man bidra til å sette en agenda for hvordan teknologi brukes til å utvikle samfunnet vårt, så er det en fordel å kunne litt om både teknologi, juss, politikk og historie. 

 

Hvem inspirerer deg? 
Mange, ingen jeg følger fast og tett, men kan jo nevne, Nicolay Tangen (ledelse), Inga Strumke (data, AI, diverse) og ikke minst mange av alle de kloke kollegene mine i Lånekassen.
 

 

Algoritme som styringsverktøy – optimalisert samfunn eller mennesker i sentrum? 
Ja, takk begge deler. Jeg tror vi fortsatt har mye å gå på mtp utnyttelse av algoritmer til å optimalisere arbeidsflyter/logistikk, som f.eks. behandlingsprosesser i offentligsektor, hvor det ikke nødvendigvis er så store etiske problemstillinger knyttet til hva som er målet med optimaliseringen. I mange tilfeller tenker jeg det å optimalisere for effektivisering er lik å sette mennesket i sentrum. Men i andre tilfeller er det åpenbart grunn til å se på hva de langsiktige effektene av optimalisering utgjør for vår menneskelige trivsel… 

 

Ditt viktigste prosjekt det siste året? 
Flytte alle Lånekassens IT-løsninger til skyen (Azure), samtidig som vi var med å sikre studentenes likviditet med diverse ekstra koronatiltak på rekordtid i fjor vår. 

 

Tips til modernisering i din sektor? 
Noe om å ta med seg tankesett fra agil utvikling inn i utredning og samfunnsutvikling? Starte i det små, lære og tilpasse underveis… (Men samtidig ha det klart for oss hvilke langsiktige verdier og formål vi bruker som ledesnor)
 

 

Beste overraskelse fra Covid-19?  
I grunn ikke veldig overrasket, men moro å erfare hvor lite det påvirket leveranseevnen vår å flytte til hjemmekontor.
 

 

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider?  
Hmm… Let etter løsninger, ikke hindringer, det er utrolig hva som løser seg til slutt med å ta ett skritt av gangen 

Dette LØRNER du:

Digitalisering i Lånekassen

Kompetanse i endring

Teknologi

Samfunn

 

Anbefalt litteratur:

Jeg kjøpte «Staten og dataen» i februar og syntes den satte så godt ord på noen diffuse tanker jeg har hatt, som jeg ikke helt hadde klart å konkretisere, og den satte tematikken i mange interessante perspektiv, særlig historiske perspektiv.

 

Podkast: Vett og vitenskap med Gaute Einevold om kvantefysikk.

Vi skal bidra til at arbeids og næringslivet får tilgang til den kompetansen som trengs. Og siden behovet for kompetanse i samfunnet stadig er under endring, og måten å skaffe seg kompetanse på er under endring, så må også Lånekassen være i kontinuerlig endring for å levere på samfunnsoppdraget, som i seg selv har vært det samme siden opprettelsen i 1947

Heidi Brunborg

Dette er Lånekassen

Statens lånekasse for utdanning er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). Lånekassen ble opprettet ved lov av 6. juni 1947; någjeldende lov er av 22. mai 2005.