<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: LØRNSOC

Endring og utvikling i mediebransjen

Gjest: Heidrun Reisæter

Teknologidirektør

NRK


Med Vert: Silvija Seres

I denne #LØRN episoden snakker Silvija Seres med teknologidirektør i NRK, Heidrun Reisæter. I tjue år har Reisæter jobbet med endring og utvikling i mediebransjen, og stadig mer rettet mot digitalisering og teknologisk utvikling. Vi får et innblikk i hennes arbeid med akkurat dette i NRK, om endringsevne, nysgjerrighet og å tørre å ta nye utfordringer. 

 

Utdanning og hobby?
Cand.polit med russisk og medievitenskap fra UiO. I ledig tid er jeg glad i å være med familie og venner, og oppleve litteratur og natur.

Hvem er du, personlig og faglig? 
Jeg er nysgjerrig og glad i folk, både privat og på jobb. Jeg bor på Ås med mann og to barn. Faglig har jeg viet snart 20 år til å jobbe med endring og utvikling i mediebransjen, mer og mer rettet mot digitalisering og teknologiutvikling. Min store motivasjon er å bidra til den endringsevnen som gjør at folk fortsatt har et rikt og godt medietilbud uavhengig av teknologisk utvikling – det er viktig for demokrati og samfunn.


Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?
Min organisasjon leverer et samfunnsoppdrag jeg motiveres sterkt av å bidra til. NRK skal oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i hele befolkningen og styrke norsk og samisk språk og kultur. Det gjør vi gjennom å levere et bredt og variert innhold via tv, radio og nett. Mitt ansvar som teknologidirektør er å bidra til vi fortsetter å ha evnen til dette gjennom å henge med på konstante endringer i teknologi, samfunnsutvikling og publikumsbehov.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Teknologi blir sentralt for å løse stadig mer, så det enkle svaret er at vi har et enormt behov for flere teknologiutdannede. Men vi trenger alltid en bredde av kompetanser for å anvende teknologien rett, så like viktig tror jeg evnen til tverrfaglig samarbeid.

Noen interessante nye dilemmaer? 

  • Hva skal en virksomhet løse på egen hånd og hva skal den løse gjennom samarbeid? Vi er mange som jakter mye av den samme knappe kompetansen.
  • Hvor mye data skal vi dele. Balansen personvern/relevant tjenesteutvikling.
  • Statens rolle både som regulerende og innoverende.
  • Hvordan kan små språksamfunn som våre ta samme del i teknologisk utvikling som de store. (ref automatisering, taleteknologi etc)
  •  

Algoritme som styringsverktøy – optimalisert samfunn eller mennesker i sentrum?
I NRK-setting er dette et interessant tema. Vi jobber jo med å oversette den gode gamle allmennkringkasteroppskriften med en fast sendeflate som skulle sikre at vi oppfyller oppdraget, til et valgbart univers der vi streber etter å gi hver enkelt personlig relevante opplevelser, men fortsatt sikre at vi løser bredden i oppdraget med hva du tilbys – vi forsøker å utvikle de rette allmennkringkasteralgoritmene og den rette oppskriften på publisering.

Tips til modernisering i din sektor?

  • Lytt til brukeren og gjør organisasjonen i stand til å levere på det du hører.
  • Bli godt trent på å takle endring, det behovet kommer ikke til å gå over.
  • Adopter en smidig samarbeidskultur.


Kan bærekrafts brukes som vekstmotor? 

Ja – det må det for at det skal gå bra med kloden vår.

Jeg tror satsing på bærekraft blir stadig viktigere for å tiltrekke seg en ny generasjon av arbeidstakere som ønsker å jobbe i virksomheter som er både mangfoldige og ansvarlige.

Her i NRK er vi gang med å måle oss selv innen bærekraft – det er bevisstgjørende og motiverende.

Å produsere TV har feks et stort avtrykk og vi samarbeider nå med bransjeorganisasjonen Albert for å følge opp og redusere utslipp ifbm produksjonene våre. 

Dette LØRNER du:

NRK

Medieutvikling

Teknologi i mediabransjen

Digitalisering

Anbefalt litteratur:

En forfatter jeg har hatt glede av på det feltet er Mark Schwartz med feks War and Peace and IT. The Phoenix Project av Gene Kim er også en morsom inngang til temaet. 

 

Min store motivasjon er å bidra til den endringsevnen som gjør at folk fortsatt har et rikt og godt medietilbud uavhengig av teknologisk utvikling – det er viktig for demokrati og samfunn.

Heidrun Reisæter

Dette er NRK

Norsk rikskringkasting (NRK) er en statlig eid norsk allmennkringkaster. NRK er Norges største mediebedrift, med ca. 3500 ansatte, fordelt på hovedkontoret Marienlyst i Oslo, og 15 distrikts- og lokalkontorer. Kringkastingssjef siden 2013 er Thor Gjermund Eriksen.