<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: TECH4GOOD

Fremtiden er gjennomsiktig og sidestilt

Gjest: Isabelle Ringnes

Co-founder & Chief Evangelist

Equality Check


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN møter vi Co-founder & Chief Evangelist i Equality Check, Isabelle Ringnes. I en engasjerende samtale med Silvija Seres snakker de om likestilling, mangfold og digitalisering. Vi blir også bedre kjent med Isabelle, hennes bakgrunn fra Singularity University, og hvilken betydning det hadde for henne. Sammen med Marie Sundt startet hun Equality Check med mål om å skape et likestilt arbeidsliv gjennom å bruke mulighetene som ligger i teknologi for å katalysere transparens og innsikt - og tilrettelegge for en datadrevet tilnærming til å bli bedre på mangfold. 

Hvem er du, personlig og faglig? 
Personlig: Positiv, energisk og initiativrik. Glad i mennesker, et sosialt liv, familie og mine mange hunder som jeg låner av ulike mennesker.

Faglig: Mitt domene er likestilling, mangfold og digitalisering. Målet mitt er å skape et likestilt arbeidsliv gjennom å bruke mulighetene som ligger i teknologi for å katalysere transparens og innsikt og tilrettelegge for en datadrevet tilnærming til å bli bedre på mangfold.

 

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?
Equality Check er en plattform for anonyme vurderinger om likestilling, mangfold, inkludering og kultur på arbeidsplassen. En TripAdvisor for arbeidsplassen. Når 5 har vurdert en arbeidsplass, går organisasjonen live, og alle kan se hvordan ansatte vurderer arbeidsplassen fra et åpent og ærlig perspektiv. Vi måler hele spekteret av mangfold- selvfølgelig helt anonymt-, det være seg alder, etnisitet, seksualitet, trans, religion eller funksjon, som en arbeidsgiver ikke har lov til å spørre om. Virksomheter kan dermed hente innsikt fra B2C-plattformen helt gratis, og få informasjon de ikke kan få andre steder.

Utover innsikt, tilbyr vi også løsninger basert på kvantitative data. Equality Check premium, hjelper bedrifter å bli bedre gjennom egenrapporterte data. Via en digital rapport identifiseres problemområdene deres, og deretter foreslår konkrete tiltak dere kan iverksette basert på beste tilgjengelige forskning. De kan også levere på den utvidede aktivitets og redegjørelsesplikten.

Vi har skapt en helhetlig brukeropplevelse - der alle tingene ansatte bryr seg om er der - som kultur, inkludering, muligheter, ledelse og fleksibilitet. Vi lanserte nettopp muligheten for å se utviklingen over tid i et selskap, og vi lanserte nylig en lønnskjema som tillater ansatte å se hvordan lønnen deres sammenligner i forhold til andre stillinger i bransjen filtrert på kjønn.

Vi har også muligheten til å sammenligne en virksomhet med andre virksomheter og bransjen som helhet.
 

Hva er du best på?
Jeg er best på kommunikasjon, skape engasjement og få ting til å skje.

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Det er mye- men jeg tror det viktigste er å lære seg å lære. Om det er å lære seg hvordan å tilpasse seg, hvordan å ta i bruk ny teknologi, forstå utviklingen i verden eller hvordan ulike mennesker tenker og handler og hvorfor.

 

Noen interessante nye dilemmaer? 
2020 var året mangfold gikk fra et buzzword til å bli et business imperativ. Mangfold var for 2020 som klima var for 2015. Vi ser i økende grad at børser, investeringsfond, store bedrifter og eier stiller høyere krav til mangfold i bedriftene de investerer i og kjøper av. Noen uker siden så vi at Oljefondet endelig setter dette på agenda og krever bedre kjønnsbalanse i styrene i porteføljen sin. Det er et ytterligere bevis på at mangfold ikke lenger er et nice to have, det er et must have. Toget for å satse på likestilling og mangfold går nå. Det er greit å ikke være flink på det i dag, men det er ikke greit om fem år. En av utfordringene er at vi i stor grad ikke vet hvor problemet ligger og ikke har nok innsikt i hvordan det står til på arbeidsplassen. Derfor startet vi Equality Check. For å få mer innsikt i hvordan det står til med mangfold i arbeidslivet og ha en datadrevet tilnærming for deretter å kunne iverksette evidensbaserte løsninger.

Dette LØRNER du:

Likestilling

Teknologi

Mangfold

Tech4Good

Anbefalt litteratur:

Jeg leste Norsk Kvinnehistorie på 200 sider i påsken av Hege Duckert. Den syntes jeg er fascinerende, den forteller kort, enkelt og humoristisk om feministisk historie her til lands. I tillegg har jeg begynt å lese boka Factfulness av Hans Rosling som er en inspirerende faktabasert bok om hvordan ting egentlig står mye bedre til enn det vi tror. 

Selskapet er som en TripAdvisor for arbeidsplassen. Siden lanseringen i desember 2019 har vi nådd 100 000 mennesker, mottatt mer enn 12 000 vurderinger av mer enn 2,5 tusen organisasjoner og har mer enn 370 live selskaper på plattformen

Isabelle Ringnes

Dette er Equality Check

Equality Check er en samfunnbasert plattform hvor du kan legge igjen en anonym vurdering av arbeidsplassen din.