<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: OCEANTECH, Redningsselskapet

Kundesentrisk utvikling av nye tjenester

Gjest: Fredrik Sahlin

Salgs- og Markedsdirektør

Redningsselskapet


Med Vert: Silvija Seres

I denne samtalen av #LØRN snakker Silvija med Salgs- og Markedsdirektør i Redningsselskapet, Fredrik SahlinFredrik snakker om kundesentrisk utvikling av nye tjenester og kundereiser. Vi lærer om viktigheten av å samle et helhetlig databilde av kunden for så å skape relevante kundeopplevelser som igjen gir økt kundetilfredshet og økt levetid på kunderelasjonen.  

Hvem er du, personlig og faglig?  
Jeg er en utadvendt, positiv person med mye energi. Jeg ser på meg selv som konstruktiv og løsningsorientert. Jeg er opptatt av hvordan menneskene i organisasjonen kan skape resultater sammen. Altså folk og resultater. Jeg er kanskje litt nerdete opptatt av indre motivasjon og det å få ting til. Jeg er opptatt av viktigheten av å kombinere et strategisk tankesett og det operasjonelle. Du får ikke til noe av det uten å tenke på det andre. Så lar jeg meg inspirere av andre gode ledere og institusjoner. En samarbeidspartner vi jobber med nå sier at «Alt er en test» det er noe utrolig befriende med det. Jeg er ikke redd for risiko men forsøker å ta så konsekvensrelatert (rasjonell) risiko som mulig.  

Hva selger din organisasjon, og hvorfor kjøper folk fra dere?  
Vi har akkurat besluttet en ny lønnsom strategisk posisjon. Den skal være inspirerende. For våre brukere – kundene – hvem er vi her for? Vi må se ting fra utsiden og ikke innsiden.  Ellers så er det jo formålene våre – redde liv, berge verdier og forebygging. Eller trygghet på sjøen. Trygghet og Kvalitet er to ting vi ofte blir assosiert med. Et bekymringsfritt båtliv. 

Hva betyr digital transformasjon for deg?  
Det er hvordan vi tar i bruk digitale tjenester til å utvikle organisasjonen – prosessesene – produktene – tjenestene og kundeopplevelsen.  

På hvilken måte jobber din bedrift med endringsledelse?  
Vi er i konstant endring. Så jeg vil kanskje si at vi i større grad utøver situasjonsbestemt ledelse basert på autentisk lederskap. Så er det jo viktig å være godt rigget i det daglige for da håndterer vi det uforutsette så mye bedre. Men dette er mye holdning og hvordan vi håndterer utfordringene som kommer. Det strategiske perspektivet. Det er også viktig at vi forstår hvor vi skal og at hver enkelt forstår hvordan man kan bidra – da er det så mye enklere å få til endring og reisen dit oppleves som inkluderende og mer forståelig.  

Dine 3 beste vekst-tips til andre lignende selskaper? 

  1. Alt er en test  
  2. Tro at det er mulig  
  3. Gjennomføringskraft. 

Dine egne viktigste jobb-prosjekter siste året? 
Hvordan kan vi fortsatt bidra til øknonomisk bærekraftig vekst i RS. Jo mer effektivitet vi leverer vi gjør jo mer beredskap får vi. Insourcet det meste av markedsføringen vi gjør, fortsatt utvidelse og in-sourcing av all kundekontakt, Det digitale platform løftet.  

Hvem inspirerer deg?  
Nicolai Tangen 

Hva er relevant kunnskap for fremtiden?  
Hvordan vi mennesker kan være den store forskjellen i en hverdag med mer teknologi og AI.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Hvordan våre forbrukere er early adopters spesielt på teknologi. Det gjør at vi i Norge kan ha en fantastisk konkurransefordel innenfor forbrukerorientert teknologi som kan skaleres globalt. 

Viktigste nye perspektiver fra Covid 
Jeg tror vi som ledere har hatt en unik mulighet til å bygge kultur, vise nærhet og tilstedeværelse, bygge tillitt og ikke minst være gode rollemodeller for våre kollegaer. Indremotivasjon i praksis. Og kanskje det det beste eksempelet i hele verden på at vi er ekstremt tilpasningsdyktige. Endringsvilje.  

Dine 3 beste ledelses-tips?  
Le – Del – Se  –  i all sin enkelthet. Jeg tror jo på det som er ekte og autentisk.  

Noen viktige bærekrafts-perspektiver? 
Bærekraft er så mye mer enn bærekraft. FNs bærekraftsmål er jo et sted å starte – men jeg tror at Bærekraft er gyllen mulighet – det er en måte å være innovativ, ledende, mer lønnsom og det er en konkurransefordel – eller blir i hvert fall.  

Et yndlingssitat eller livsmotto?  
It’s a beautiful day – dont let it go away. Deilig tekst fra en nydelig sang som sier mye om å leve her og nå. Og ikke i går eller i morgen. Ikke alltid like lett men det er noe befriende i dette. Og jeg har jo tatovert det på armen.  

Hva motiveres arbeidet ditt av?  
Arbeidsglede og prestasjoner – sammen med andre. 

Dette LØRNER du:

Digitale kundereiser 
Digitale tjenester 
Sette kunden i sentrum 
Novatun 
Økonomisk bærekraft 
Eksperimentering som tilnærming 

Anbefalt litteratur:

   Effektive ledergrupper av Henning Bang  

It’s a beautiful day – don’t let it go away

Fredrik Sahlin

Dette er Redningsselskapet

Når det stormer som verst, når noen er i nød, når det står om sekunder. Da legger Redningsselskapet sine redningskvinner og redningsmenn ut på havet med ett mål for øyet: Å redde liv.  Å redde liv er kjernen i alt Redningsselskapet gjør. Det har det vært helt siden de to første redningsskøytene ble sjøsatt i 1893.