<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: OCEANTECH, Redningsselskapet

Datadrevne operasjoner på sjøen

Gjest: Tobias Bang Hansen

Direktør sjø

Redningsselskapet


Med Vert: Silvija Seres

I denne samtalen av #LØRN snakker Silvija med Tobias Bang-Hansen, Direktør Sjø i RedningsselskapetGjennom samtalen lærer vi om Green Saver, et nytt skip som vil fungere som en utviklingsplattform for morgendagens redningsskøyte. Vi får videre et innblikk i hvordan innsamling og tilgjengeliggjøring av data i stadig økende grad understøtter operasjoner på sjøen.   

Hvem er du, personlig og faglig?  
Til tross for at jeg er oppvokst i en kunstner familie er det nok først og fremst sjømann jeg er. Jeg er genuint opptatt av oppdraget vi er satt til å løse, samtidig som jeg har en forkjærlighet for navigasjonsfaget og samhandling om bord. Jeg har en utpreget ordenssans og mine venner ville nok beskrevet meg som utadvendt. Jeg finner glede i å kunne jobbe både på et overordnet strategisk nivå, så vel som operasjonelt og taktisk. Med andre ord trives jeg like godt med en kaffe i hånden, i maskinrommet på skøyta i Mehamn, som i konstruktive diskusjoner med Justisdepartementet om beredskapen i Norge. 

Hva selger din organisasjon, og hvorfor kjøper folk fra dere?  
Vi redder liv og berger verdier. Vi er bærebjelken i den kystnære beredskapen 
Vi gjør det tryggere å ferdes langs kysten  

Hva betyr digital transformasjon for deg?  
Utvikling av digitale verktøy til understøttelse av operasjoner (hjelp til mannskapene og reduksjon av belastning), som igjen kan bidra til å redde flere liv og bidra til mer effektiv drift (mer effektivt vedlikehold, redusere kostnader og utslipp). Gjennom datafangst danne grunnlag for å kunne forutse hendelser og for å kunne bygge bedre og mer effektiv beredskapDigitale verktøy for bedre samhandling mellom aktørene i beredskaps-Norge. Digitalisering av det forebyggende arbeid, hvordan møte ungdommen på deres arenaer 

Hvem inspirerer deg?  
Mennesker som evner å få folk rundt seg til å føle seg vel 

Hva er relevant kunnskap for fremtiden?  
Jeg har jo en grunnleggende tro på mennesket, og at det er mennesker som står for verdiskapningen. Så tror jeg allsidighet og evnen til å tilegne seg nettopp ny kunnskap blir viktigst i årene fremover.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Den norske beredskapsmodellen som er tuftet på en enestående dugnadsånd, frivillig beredskap i kombinasjon med profesjonelle aktører. I tillegg er vi i Norge kjent for raskt å ta i bruk ny teknologi. Det blir utrolig spennende å følge reisen innen autonom skipsfart, med Asko og Yara sine prosjekter i tiden fremover.  

Viktigste nye perspektiver fra Covid?  
Viktigheten av hverdagsledelse og empati for sine medarbeidere. Mer enn noen gang kommer det frem at vi er unike mennesker som lever unike liv og som har ulike behov. 

Dine 3 beste ledelses-tips? 

 • Ansett folk som er flinkere enn deg selv 
 • Søk kunnskap og vær nysgjerrig 
 • Skap tillit og tørr å stole på menneskene rundt deg 

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?  
Vårt oppdrag er å redde liv og berge verdier, hvor fantastisk hadde det ikke vært om vi kunne reddet planeten vår og? Men bærekraft er for meg også mer enn bare miljømål, og det er kanskje nettopp det som gjør det så interessant.  

Dette LØRNER du:

 • Green Saver 
 • Digitalisering av opplæring 
 • Innovasjon  
 • Prediksjon fra data 
 • Peer to Peer tjenester 
 • Hvordan nå unge  

Anbefalt litteratur:

 • Top Gun (film fra 1986)  
 • Den Norske Los bind 1   

Tobias Bang Hansen

Dette er Redningsselskapet

Redningsselskapet er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon. De jobber for å gjøre det tryggere å ferdes på og ved sjøen.