<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: LØRNBIZ

Data og teknologi i markedsføring, hvor går veien?

Gjest: Victoria Schultz

Kommersiell direktør

Sylinder Media / NorgesGruppen


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN møter vi Victoria Schultz, som for tiden er mellom to jobber, som konserndirektør i Amedia, og på vei inn i ny stilling som kommersiell direktør hos Norgesgruppen og Sylinder Media i juni. I en engasjerende samtale med Silvija Seres lærer vi mer om organisasjonsutvikling hvor teknologi er en stor del av hverdagen, det å bygge kultur i et selskap, endringskompetanse og god ledelse.

Hvem er du, personlig og faglig? 
Personlig: engasjert, nysgjerrig og vil gjerne utrette og bygge

Faglig: digital forretningsutvikler og økonom

 

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?
Amedia: Annonseplasser til de som ønsker å nå Amedias lesere

Sylinder Media med Trumf: Trumf lojalitetsprogram, for NorgesGruppens profiler og partnere

 
Hva er du best på?

 • Sette mål og retning for organisasjonen
 • Organisasjonsutvikling hvor teknologi er en stor del av hverdagen, ved å bygge kultur, kompetanse og god ledelse

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

 • Alle må interessere seg for digitale prosesser, teknologi og hva dette kan gjøre for din organisasjon
 • Hvis jeg skulle studert i dag ville jeg gått ingeniør veien med digitalisering som spesialfelt. Vi har så mange prosesser som kan effektiviseres ytterligere. Bare se hvordan vi har løftet oss digitalt ifm koronaen. Det blir så tydelig hvem som henger med og ikke. De ledere som ikke klarer å logge seg inn på digitale møter som: teams, zoom, google hangout faller av. Og her er nok de unge nådeløse, de ser fort hvem som lykkes og hvem som ikke får det til.
 • Så vil selvfølgelig alt innen data og AI være kritisk, og er man raskt ute kan dette skape enorme konkurransefortrinn. Så her er det bare å kaste seg på kompetanse-bølgen og få tak i de beste folkene.

 

Noen interessante nye dilemmaer? 

 • Ja, i fbm teknologivalg; skal du utvikle selv eller skal du vente på ferdigløsninger som man kan videreutvikle selv?
 • Norge er så langt fremme, særlig med bruk av digitale løsninger. Opplever ofte at vi må «vente» på de internasjonale aktørene. De har så mange ressurser og er så skalerbare, mens vi som sitter tettere på vårt eget marked ser hva behovet er, men er begrenset av egne ressurser.

 

Hvem inspirerer deg?

 • Jeg har mange som jeg ser opp til,  som Kristin Skogen Lund. Men gjennom karriere er det tre forbilder som har fulgt meg: Jens P. Heyerdahl, Sir Axel Ferguson og Jan Stenbeck.
 • JPH hadde to tanker i hodet hele tiden, optimalisere driften og sikre handlingsrom for å utnytte muligheter. I tillegg var han en helt unik organisasjonsutvikler, sammen med sitt ledelsesteam. Han brukte mye tid på å bygge kultur, han investerte mye i kompetanse og han sikret kontinuerlig utvikling av ledere.
 • Ferguson var konstant opptatt av at alle, selv superstjernene skulle og kunne bli bedre og bidra til teamet. Ingen var for gode, og alle dro lasset sammen.
 • Jan Stenbeck med Kinnevik-gruppen turte å bryte med flere monopol. Det norske/skandinaviske TV monopolet, det nordiske telekom monopolet og avismonopolet. Han snudde tingene på hodet og angrep fra nye vinkler.

 

Regulering som stimulerer innovasjon – beskytte det gamle eller bygge det nye?
Tilrettelegge for begge deler, her må det gjøres enklere for å starte og bygge virksomheter både i og utenfor konsern og selskaper. Må tilrettelegges for bedre systemer og administrasjon for grundere, det er for mange krevende prosesser som ikke skaper verdi.

  

Tips til modernisering i din sektor?
Man må gi mer rom for desentral utvikling, testing og feiling nærmere markedet. Vi har vært alt for sentralisert.

 

Har Norge noen unike muligheter? 
Ja, høyt utdannet digital kompetent befolkning med sterk grunder kultur. Så har vi våre sterke bransjer som har investert og innovert mye i olje, fisk og miljøteknologi. Her kan mye læring gå over til andre bransjer, så vi må dele mer på tvers av bransjene i Norge. Vi har hatt stor glede av dette i mediebransjen samlet sett.

 

Beste overraskelse fra Covid-19? 
Hvor effektivt det er med online møter. Det har vært utrolig tidsbesparende.

Dette LØRNER du:

Teknologi

Innovasjon

Lederskap

Markedsføring

Amedia

Norgesgruppen

Anbefalt litteratur:

 • McKinsey har skrevet en ny strategibok som jeg syntes var veldig verdifull
 •  
 • MIT har gratis forelesnigner om Machine Learning og Artificial Inteligence. Anbefales på det sterkeste. 

Tenk langsiktig og ikke la deg fange av «øyeblikkets tyranni»

Victoria Schultz

Dette er Sylinder Media / NorgesGruppen

Data. Vi har mengder av det. Evnen til å sammenstille data, analysere og deretter skaffe innsikt er viktig. Vel så viktig er menneskene som jobber her. De som kan faget, som har erfaring og som evner å omsette innsikt til lønnsomt kundeengasjement.