<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: BOOKS, Books

Service og innovasjon

Gjest: Tor Wallin Andreassen

Professor og forfatter

NHH


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN Book Club møter vi professor ved NHH og forfatter bak boken, Service og innovasjon, Tor Wallin Andreassen. I en samtale med Silvija Seres snakker de om bakgrunnen for boken, om at tjenesteinnovasjon er annerledes enn produktinnovasjon og at teknologi driver innovasjonene. De snakker også om lederskap, verdiskaping og teknologiske muligheter med blikket vendt fremover. 

Utdanning og hobby:

PHD Economics, Stockholm University– school of business. Hobby inkluderer å lese og skrive.

Når ble boken skrevet, og når ble den utgitt?

Boken er en totalrevidering av en tidligere versjon som første gang forelå 2016. Den ble utviklet/skrevet våren 2020 frem mot sen-høsten

Hva er det viktigste du ønsker å formidle med boken?

Tjenester utgjør nesten 80% av Norges BNP og er sterkt avhengig av innovasjoner for å fornye seg.

Hvorfor måtte du skrive denne boken, nå?

Tjenesteinnovasjon er annerledes enn produktinnovasjon og at teknologi driver innovasjonene

Hva er det sentrale dilemmaet her for deg?

Ledere og innovatører har et industrielt tankesett for verdiskaping som trengs å oppdateres

Hva har du ombestemt deg om?

At produktivitet ikke er så viktig i tjenesteøkonomi. Min feil er at jeg for sent innså at dette er mer et måleproblem i serviceøkonomien

Hva vil du at vi skal snakke huske, om det er en ting?

Tjenester handler om å gjøre noe (godt) for andre. I en digital æra må vi ikke glemme å balanser high tech med high touch

Velg et kort favorittsitat fra boken.

Det som tok deg dit hvor du er i dag er ikke det samme som vil ta deg dit hvor du trenger å være  gjenskap deg selv.

Dette LØRNER du:

Service og innovasjon

Teknologi

Lederskap

Book Club

Anbefalt litteratur:

A World Without Work: Technology, Automation, and How We Should Respond by Daniel Susskind
Reimagining Capitalism in a World on Fire by Rebecca Henderson
The Feeling Economy: How Artificial Intelligence Is Creating the Era of Empathy, Rust, Roland, Huang, Ming-Hui

Tilstrekkelig kvalitet er en inngangsbillett til markedet, men for å bli værende må man innovere.

Tor Wallin Andreassen

Dette er NHH

Norges Handelshøyskole, også kjent som NHH, er en statlig høyskole som driver forskning og undervisning innen økonomisk-administrative fag. NHH holder til i Bergen.