<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: LØRNBIZ

Vi må snakke mer om kvalitet!

Gjest: Ina Espås

Seniorkonsulent

KnowIt


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN møter vi seniorkonsulent i Knowit i Bergen, Ina Espås. I en samtale med Silvija Seres snakker de om kontinuerlig læring, lidenskap for teknologi, og hennes egen karrierevei. Espås er feminist og teknolog og opptatt av at kvinner skal ta større plass innen teknologiaspektet i alle bransjer. 

Hvem er du, personlig og faglig? 

Vil gjerne lære noe nytt hver dag, nerdede, entusiastisk, nysgjerrig, glad i mennesker og sosiale samlinger med venner. Er analytisk og like å organisere. Noe som slår ut for vennene med masse ferier og sosiale sammenkomster og faglig både i fritiden med ODA, Girl Geek og Dataforeningen. Dårlig til å sitte i ro. Blir irritert på teknologiske løsninger med dårlig kvalitet – enten det er utstyr, brukeropplevelse, stabilitet eller datakvalitet. Lever og ånder for at vi skal ha sikre, brukervennlige, effektive, korrekte og robuste løsninger – da må vi TESTE

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?

Knowit leverer teknologiske tjenester innen privat og offentlig sektor, innen mange bransjer både privat og offentlig. Vi har masse dyktige folk innen forretningsanalyse, design, koding, test, sikkerhet, ledelse altså det meste en organisasjoner trenger.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Forstå vanskelig kunnskap fra flere fagfelt. Analytisk og kunne tolke og sette informasjon i riktig sammenheng. Forstå og være kritisk til hvordan kobling av data, algoritmer og AI påvirker livene våre.  Jeg tror det blir viktigere enn noen gang å kunne stille kritiske spørsmål innen unntak (det som ikke kan/ skal skje) og at det som skal skje faktisk skjer.

Noen interessante nye dilemmaer? 

Big data og AI. Mangel på fokus på kvalitet i datagrunnlag. Hvordan støtte oppunder de svake brukere som ikke kan bruke teknologi og forhindre at mennesker faller utenfor. Hvordan alt i dag er basert på et gjennomsnitt. Hvordan bevare og utvikle mangfold når algoritmene bygger på historiske data som ikke har mangfold. Hvordan vi blir utsatt for siling av informasjon og kunnskap på en veldig subtil måte.

Og hvem beslutter hvilke data skal benyttes – og hvilke skal IKKE benyttes ?

Hvem inspirerer deg?

Er feminist og teknolog. Opptatt av at kvinner skal ta større plass innen teknologiaspektet i alle bransjer.

Anita Krohn Traaseth – har fulgt henne siden hun startet bloggen Tinteguri for mange år siden.

Min mor Sigrun (utdanning og fag hele livet- var med å starte senioruniversitetet i Norge), Astrid Nøklebye Heiberg – for henne jobb for kvinner, svake grupper og urettferdighet. Gro Harlem Brundtland for å vise at vi alle kan – var veldig inspirerende i oppveksten – hørte henne igjen på SHE konferansen i fjor – det var en leder virkelig tok scenen.

Algoritme som styringsverktøy – optimalisert samfunn eller mennesker i sentrum?

Algoritmene er her, men vi må lære oss å være kritiske. Problemet er når vi ikke er klar over at vi styres og av hvem, hvordan og til hvilken tid. Algoritmer kan ekskludere mennesker. En algoritmer har alltid et mål, og spørsmålet er hvor rettferdig er dette målet, Og hvem tester disse systemene mens de utvikler seg? Etikk er satt på dagordenen og det er bra. Også bra at vi nå får reguleringer fra EU som ser spørsmålene opp mot risiko.

Livslang læring nå – tverrfaglighet eller dybde; teori eller praksis?

Veldig viktig tema, må aldre slutte å lære. Livslang læring betyr også at man kan ha forskjellig fokus for læring til forskjellig tid. Ingen kunnskap er bortkastet, og man vil ta utdanning som basis for læring. Vi må alltid ha de praktiske fagene. Realisering av oss selv som samfunnsborger gjør at vi må føle oss nyttig, at vi har noe å bidra med. Lediggang og meningsløshet er roten til mye

Ditt viktigste prosjekt det siste året? 

Forsette å jobbe hos kunder og få alle aktiviteter til å fungere selv om vi kun møtes digitalt. Hvordan får sosiale møtearenaer til å fungere. Arrangementer og tiltak for å se hverandre og sikre at vi blir sett.

Tips til modernisering i din sektor?

Vi må få flere unge jenter til å jobbe med teknologi – altså bli utviklere, arkitekter, jobbe med drift. Også må vi huske at TECH er en del av alle sektorer og yrker etter hvert – vi trenger derfor teknologisk kunnskap og engasjement fra alle.

Har Norge noen unike muligheter? 

Økonomi, det grønne skiftet (men da må man snart forstå at toget har går fra perrongen). Høyt utdannet befolkning.

Beste overraskelse fra Covid-19? 

Se hvordan mange mennesker kan trekke i samme retning i en krise, og at man kan ha fine vennekvelder også digitalt.

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor? 

Ja, men da må vi skjønne at dette toget går nå.

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider? 

Fokuser og bruk energi på det det du kan gjøre noe med, pust med magen og ta et skritt tilbake.

Litt lystighet i hverdagen er aldri feil. Og Bobler bli aldri feil (der kom vinentusiasten fram 😊

 

 

Dette LØRNER du:

KnowIt

Lederskap

Teknologi

Kvinner i tech

Innovasjon

Anbefalt litteratur:

Er radiomenneske og hører alltid URIX, Abels Tårn og Ekko på NRK for å lære og forstå mer av hva som skjer i verden. Interessant når man hører norske nyheter først også BBC etterpå.

The social experiment, TED, MIT technology review, Women in Tech, Lørn.

Viktig kunnskap for fremtiden vil være å forstå og være kritisk til hvordan kobling av data, algoritmer og AI påvirker livene våre. Jeg tror det blir viktigere enn noen gang å kunne stille kritiske spørsmål innen unntak og at det som skal skje faktisk skjer

Ina Espås

Dette er KnowIt

Ved å kombinere strategisk forståelse med teknologisk lidenskap og kreative løsninger skaper KnowIt digitale muligheter og langsiktig verdi for din organisasjon.