<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: AI

Muligheter og utfordringer når AI inntar advokatbransjen

Gjest: Trine Melsether

Digitaliseringssjef

Thommessen


Med Vert: Silvija Seres

I denne samtalen av #LØRN snakker Silvija med Chief Digital Officer i advokatfirmaet Thommessen, Trine Melsether. Thommessen er en av de største advokatfirmaene i Norge, og de driver i hovedsak med forretningsjus hvor de bistår næringslivet med transaksjoner, komplekse prosjekter og tvister. I samtalen forklarer Trine hvordan maskinlæring er med på å skape muligheter, men også utfordringer i advokatbransjen. Videre gir Trine eksempler på hvor AI benyttes, og hvor det potensielt kan benyttes innen hennes bransje.

- Vi må klare å knekke nøtta dersom vi skal ha AI som en slags samarbeidspartner i tiden fremover!

 

Tittel og selskap?
- Digitaliseringssjef (CDO) i Advokatfirmaet Thommessen

 

Utdanning og hobby?
- Sivilingeniør innen Industriell Økonomi fra NTNU. Den store hobbyen er volleyball

 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i AI og teknologien rundt?
Utdannet sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU og arbeidet flere år som konsulent innen prosjektledelse. Startet i Thommessen som prosjektsjef og arbeidet med å profesjonalisere prosjektledelse i våre oppdrag, før jeg for noen år siden vendte tilbake til tech ved å bli digitaliseringssjef. Arbeid med teknologi og innovasjon i et advokatfirma synes jeg er kjempespennende, og AI teknologi kommer i flere og flere "legal tech" produkter.

 

Hva er det viktigste dere/du gjør på jobben?
Vi har et eget innovasjonsteam i Thommessen, og det viktigste vi gjør er kanskje å vekke nysgjerrighet og entusiasme rundt nye løsninger og teknologi i organisasjonen. Hvordan kan vi arbeide bedre og mer effektivt, og hvordan kan vi levere enda bedre løsninger til klientene våre?

 

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
At vi kan forenkle hverdagen for advokatene våre og klientene våre. AI løsninger er ikke her for å ta fra advokatene jobbene, men de kan forenkle og sørge for at vi bruker mer tid på andre (og kanskje artigere) oppgaver. I tillegg er jeg veldig opptatt av å utforske nye, unike tjenester til klientene våre som treffer på deres behov.  

 

Hvorfor er det spennende?
Fordi det handler om å få til endring. Hvordan kan vi utvikle, tilpasse og ta i bruk løsninger slik at det gir verdi? Det setter føringer for hvordan vi trener og utvikler ferdigheter og kompetanse, både innen teknologi, men også innen ledelse om vi skal få dratt med hele organisasjonen vår. Innovasjon er jo også mye å tørre, og prøve noe nytt. Jeg blir trigget av å teste nye løsninger, muligheter og ferdigheter. Tørre å prøve noe nytt og utfordre status quo – hvordan ser egentlig fremtidens advokatfirma ut? Samlet sett så blir dette for meg en perfekt miks av kunnskap, kreativitet og å arbeide sammen med verdens beste team.

 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Vel, jeg synes premisset om at nå trenger vi ikke advokater lenger (som det ble snakket mye om i starten) ikke treffer og gjør at vi får en endringsmotstand som er unødvendig. AI teknologi kan gjøre masse bra!

 

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
Flere eksempler internasjonalt på kontraktsgjennomganger som er gjort med AI teknologi. De har gjerne mindre variasjon i datasett, samt at løsningene allerede er trent opp på gjeldende språk og rettsområde.

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Teknologi og programmering tror jeg er relevant kunnskap fremover. I tillegg så tror jeg kunnskap om samarbeid og empati, sammen med kritisk tenkning og problemløsning blir viktig. Teamarbeid er for meg veldig viktig - det å bygge et team med ulik spesialkompetanse, men som samarbeider på en god måte. Da kan man få til utrolig mye.

 

Hva gjør vi unikt godt i Norge innen AI?
Vi har stor tillit til teknologi, og er gode til å implementere og ta i bruk ny teknologi.

 

Dette LØRNER du:

AI / maskinlæring
Standardisering
Digitalisering
 
 

Anbefalt litteratur:

«Hallo verden. Hvordan være menneske i en verden styrt av datamaskiner» Av Hannah Fry 


"Who can you trust?" Av Rachel Botsman

The strength of the team is each individual member. The strength of each member is the team

Trine Melsether

Dette er Thommessen

Thommessen er et av de største advokatfirmaene i Norge og driver hovedsakelig med forretningsjus.