<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: AI

AI for inspeksjon - Hvordan digitalisere noe digitalt

Gjest: Erik Åsberg

CTO

eSmart Systems


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CTO i eSmart Systems, Erik Åsberg. Erik har selv bakgrunn fra systemutvikling, og ble veldig interessert i AI eSmart Systems begynte å teste det for prediksjoner på strømnettet I 2015. eSmart Systems er et selskap som transformerer måten verdens ledende energileverandører inspiserer og vedlikeholder kritisk infrastruktur. I forteller Erik om hvorfor AI er en viktig bidragsyter for å vedlikeholde kritisk infrastruktur, og hvorfor det er helt avgjørende for elektrifiseringen og det grønne skiftet.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i AI og teknologien rundt?
Jeg er CTO i eSmart Systems, kommer fra Halden, har bakgrunn fra systemutvikling og ble veldig interessert i AI når vi begynte å teste det for prediksjoner på strømnettet i 2015. Og så er det jo utrolig gøy å lage løsninger for noe så viktig som energiforsyning.

 

Hva er det viktigste dere/du gjør på jobben?
Vi automatiserer inspeksjon av kraftinfrastruktur. Dette er en prosess som er dyr, farlig og tidkrevende og vha. Innen AI så gjør vi strømnettet sikrere og strømforsyningen mer robust.

 

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Akkurat nå er det alt som har med inspeksjoner å gjøre. Hvordan kan vi effektivisere innhenting av data, hvordan kan vi bruke skogbruksdata for bedre vegetasjonskontroll, hvordan kan vi bruke satellitt-data for enda bedre oversikt osv.

 

Hvorfor er det spennende?
Energiforsyning og elektrifisering spesielt, er helt avgjørende for å få til nettnull i 2050. Det å kunne hjelpe til med at transmisjon og distribusjon av strøm er stabil, er utrolig givende med tanke på det grønne skiftet og hva som skjer med verden.

 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
AI vs. fageksperter, menneske vs. maskin er interessant. Vi merker innenfor vårt fag, at noen har en forventning (og andre en frykt) over at systemet vi lager skal erstatte fagekspertene som gjør denne jobben i dag. Det å få fagekspertene til å forstå at vi faktisk gir de superkrefter, er en interessant diskusjon.

 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Jeg har hatt lite tid til annet enn å jobbe og studere. Fulltids jobb og fulltidsstudent på MIT har vært utrolig gøy og samtidig et råkjør.

 

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
Droneselskapet Skydio slapp akkurat forrige 3D Scan, en drone som autonomt skanner objekter til 3D-modeller.
Xcel Energy i USA har akkurat fått lov til å fly sine droner for inspeksjon BVLOS (Beyond Visual Line of Sight)
Begge disse vil åpne helt nye dører når det kommer til inspeksjon av kritisk infrastruktur, som strømnettet.

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Jeg har fortsatt en stor tro på en grunnleggende IT-forståelse, sammen med en annen utdannelse, er en sterk kombo.
Eller motsatt, en grunnleggende forståelse for et annet fag som f.eks. økonomi, sammen med IT.
Kombinasjonen åpner muligheter.

 

Hva gjør vi unikt godt i Norge innen AI?
Vi er gode til å samle kreftene våre. Cluster of Applied AI, som Smart Innovation Norway har startet, har akkurat fått med seg f.eks. Microsoft. Samtidig er Norge et trygt og stabilt land å bo i, så flinke ressurser har lyst til å komme til Norge.

Dette LØRNER du:

  • AI
  • Maskinlæring
  • Infrastruktur
  • Dronetech

Anbefalt litteratur:

Crossing the Chasm av Geoffrey A. Moore

Tough times never last but tough people do.

Erik Åsberg

Dette er eSmart Systems

eSmart Systems leverer softwareløsninger basert på kunstig intelligens til energibransjen.