<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: AI

Bærekraftig mobilitet i smarte byer

Gjest: Johan Høgåsen-Hallesby

CEO

Buddy Mobility


Med Vert: Silvija Seres

denne episoden  av # LØRN  snakker  Silvija med midlertidig administrerende direktør   i Buddy  Mobility , Johan Høgåsen-Hallesby. Buddy  Mobility  er et norsk mobilitetsselskap som  mener at bærekraftige byer kan oppnås gjennom datadeling og samarbeid mellom byen og dens virksomheter. I samtalen tar Silvija og Johan et dypdykk i utfordringene byene står overfor når det gjelder nettopp dette med mobilitet og datadeling. Videre deler Johan sine tanker og perspektiver på hva hans drømmescenario i mobilitet er, hvilke utfordringer som kan oppstå og hvilke fordeler det gir.

Utdannelse og hobby?  
Industridesigner, og over gjennomsnittet interessert i byen (mannens smarteste oppfinnelse).  

Hvem er du og hvordan ble du interessert i AI og teknologien rundt det?  
Jeg har jobbet med teknologi hele livet, men har alltid vært mer opptatt av hva det kan gjøre for oss, enn selve teknologien. Tidligere har jeg jobbet med klassifisering og taksonomi, effektivitet og automatisering, men de siste årene mest med mobilitet. Her har jeg vært spesielt interessert i hvordan data kan fortelle oss mer om bevegelse av mennesker og varer.

Hva er det viktigste du / du gjør på jobben?  
Lag innsikt, mening og ny atferd basert på data.

Hva fokuserer du på innen teknologi / innovasjon?  
Jeg er sannsynligvis mer opptatt av å bruke eksisterende teknologi enn ny teknologi per se. Med maskinlæring og AI er det mer å hente på hvordan vi fanger inn data, strukturerer dem og gjør dem tilgjengelige, enn å skrive nye algoritmer. Å forstå muligheten / problemet og bygge datainfrastrukturen er 80% av jobben.

Hvorfor er det spennende?  
Jeg er opptatt av effekten. Lukk tilbakemeldingsløkker. Få ting satt i produksjon. Dermed består mye av arbeidet i å gjøre grunnarbeidet. Tingene du snakker for lite om i hypa AI-presentasjoner og imponerende demoer.

Hva synes du er de mest interessante kontroversene?  
AI minner oss om at teknologien ikke er nøytral. Implementering representerer skjevhet, kultur, politikk osv. Og konsekvensene er så uendelig større. Jeg tror dette er mer interessant å diskutere enn om det er mulig å oppnå generell intelligens eller om robotene til slutt vil utrydde oss som et løp.

Dine egne relevante prosjekter i fjor?  
Med 5 års mikromobilitet bygde vi opp et datavitenskapsmiljø som jobbet med alt fra ruteoptimalisering til forskjellige prediksjonsmodeller (for eksempel grad av utnyttelse eller vedlikehold). Det siste året har jeg jobbet mer med varelevering og bylogistikk, dette er et område som både mangler datainfrastruktur og ikke er optimalisert for byen.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  
Vi trenger selvfølgelig utviklere, statistikere og matematikere. Men jeg blir mer og mer opptatt av at vi ikke undervurderer klassiske emner som etikk, filosofi, jus og kreative emner. Jeg tror det vil være veldig viktig i fremtiden.

Hva gjør vi unikt bra i Norge innen AI?  
Jeg vil ikke si at vi er unikt gode på dette i Norge. Men vi har noen unike forutsetninger som vi må dra nytte av: Høy tillit til offentlig sektor, høy grad av gjennomsiktighet i data (også i privat sektor), tidlig bruk av ny teknologi og mulighet til å bygge nordiske verdier inn i modeller. Sistnevnte er selvfølgelig en subjektiv vurdering, men det vil være forskjell mellom amerikansk, kinesisk og norsk AI.

Dette LØRNER du:

AI  
Mobilitet 
Bærekraft
Ledelse

Anbefalt litteratur:

The Alignment Problem: Machine Learning and Human Values av Brian Christian 
Ruined by Design: How Designers Destroyed the World, and What We Can Do to Fix It av Mike Monteiro

 As more and more artificial intelligence is entering into the world, more and more emotional intelligence must enter into leadership

Johan Høgåsen-Hallesby

Dette er Buddy Mobility

Buddy Mobility mener at bærekraftige byer kan oppnås gjennom datadeling og samarbeid mellom byen og dens virksomheter.