<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: AI

Hvordan skape digitale brukeropplevelser og forretningsmodeller

Gjest: Christoffer Hernæs

Rådgiver og investor

Hernaes


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med rådgiver og investor i Hernaes, Christoffer Hernæs. Christoffer har jobbet i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi gjennom hele hans karriere. I samtalen snakker Silvija og Christoffer om “data driven finance” og det faktum at maskinlæring appliseres hele tiden – uten at man nødvendigvis er klar over det eller legger merke til det.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i AI og teknologien rundt?  

Jeg er summen av mine tidligere erfaringer pluss min ukuelige nysgjerrighet på hva som venter i fremtiden. Etter å ha jobbet i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi hele min karriere, er det mange teknologier og management buzzwords som har kommet og gått, men en av de teknologiene som det er tydeligst at har allerede påvirket verden og vil fortsette å forme våre omgivelser er AI og maskinlæring. Dette blir neppe en revolusjon, men vi er midt oppe i en AI evolusjon der digitale tjeenster vi bruekr i det daglige blir stadig smartere og påvirker vår brukeratferd og våre liv. 

Hva er det viktigste dere/du gjør på jobben?  
Bidra til fremdrift og endring i alt jeg gjør. Jeg har stor stolthet knyttet til å være en gjennomfører, en som får ting til å skje og skaper konkrete resultater. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?  
Ny mobilbank i Sbanken, folkefinansiering i SpareBank 1, utviklingen av tjenestene til Kredd, PNGR og OPX der jeg sitter i styret. Digital transformasjon for en rekke kunder. 

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?  
Jeg har en forkjærlighet for digitale tjenester som evner å skalere raskt med et potensiale som er større enn de fleste tør å tenke, særlig innenfor B2C-tech. Der dette var et område vi i Norge lå et godt stykke bak blant andre vårt naboland i øst, har dette kommet seg enormt de siste årene. Vekstreisen til Kolonial/Oda bidrar til å sette Norge på kartet, og viser oss at det er mulig å skape en B2C-suksess ut fra lille Norge. Bemerkelsesverdig er et annet eksempel på et selskap som fryktløst entrer en global konkurransearena. Jeg håper vi fortsetter å se at norske startups stadig pusher grensene for hvor stort de tør å tenke.  For meg er det alltid evnen til å gjennomføre som er det som skaper de virkelig store vinnerne.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge innen AI?  
Norge er et land kjent for høy grad av tillit, og dette er et undervurdert og underutnyttet konkurransefortrinn. Etter å ha jobbet i bank- og finans i mange år, så er dette en bransje som lever eksplisitt av tillit. Men dette er i stor grad overførbart til de fleste bransjer som opererer i det digitale. 

Dette LØRNER du:

Ai / Maskinlæring 

Ledelse 

Finans 

Digitalisering 

Anbefalt litteratur:

“The Lean Startup” av Eric Ries  

Blogg på hernaes.com

Jeg fokuserer på å faktisk definere problemet man skal løse, identifisere rotårsaken til et problem fremfor å jage en løsning på jakt etter et problem

Christoffer Hernæs

Dette er Hernaes

Hernæs er den personlige bloggen til Christoffer O. Hernæs. Uavhengig rådgiver om endringsledelse og forretningsutvikling