<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: LØRNBIZ

Digital kompetanse for en bærekraftig framtid

Gjest: Tina Rellsve

Direktør Enterprise Commercial

Microsoft Norge


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN WLT møter vi Direktør i Enterprise Commercial Microsoft Norge, Tina Rellsve til en samtale om digital kompetanse for en bærekraftig framtid. I en samtale med Silvija Seres utforsker de problemstillinger innen teknologikompetanse, fremtidig verdiskaping og innovasjon. Vi blir også bedre kjent med det spennende arbeidet i Microsoft.

Hvem er du, personlig og faglig?

Jeg er en dame med utallige prosjekter og stort pågangsmot – det være seg på privat eller i jobb. Jeg snakker høyt og mye og mener noe om så mangt hvilket har gitt meg utallige arbeidsmuligheter innenfor en rekke bransjer. Og etter å ha jobbet i flere store og også globale selskaper innenfor en rekke bransjer  har jeg truffet svært mange dyktige folk gjennom en lang karriere.

Hvem inspirerer deg?

Unge arbeidstakere med en umettelig appetitt til å gjøre en forskjell – og som gjennom handling viser vei for hvordan de ønsker at fremtiden skal se ut. Jeg blir også inspirert av næringslivsledere som evner å se fremtidens muligheter  og som gjennom dette skaper nye arbeidsplasser og bidrar til bærekraftig sysselsetting så vel som omstilling.

Ditt viktigste prosjekt det siste året? 

Å opprettholde produktiviteten for Microsoft sine kunder så vel som for egne ansatte – å holde hjulene i gang. Det har vært en bratt læringskurve for mange og vi i Microsoft har jobbet på spreng for å sikre at alle våre kunder har benyttet året til å tenke digital transformasjon av egen virksomhet. Og aldri har vi hatt større interesse for skyteknologi og samhandlingsløsninger som virkemiddel for et nytt næringsliv.

Tips til modernisering i din sektor?

Modernisering skjer også innenfor IT bransjen og vi må hele tiden ligge i forkant av andre for å vise hvordan digitalisering kan forenkle vår egen så vel som kundenes hverdag. Vår modernisering handler om å vise vei for hvordan teknologi kan anvendes – og etter hvert som skyteknologi ikke setter begrensninger for hva du kan oppnå, så må nettopp vi i IT bransjen vise hvordan digitale forretningsmodeller – datadrevne virksomheter kan operere mer kostnadseffektivt og med en stadig større omstillingsevne.

Har Norge noen unike muligheter?

Ja, Norge har utallige muligheter – noen av disse er å kapitalisere og drive verdiskapning på data generert i eget land. Her er mulighetene uante og om vi kikker til Google og alt de vet om vår forbrukeratferd er det lett å forstå at dette er data vi selv har og som norske selskaper kunne ha profittert på om vi hadde hatt rammevilkår som hadde regulert dette på en god måte for næringslivet.

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?

 Bærekraft er en viktig katalysator for vekst – det finnes utallige muligheter for nye forretningsmodeller og flere norske selskaper har kastet seg på den grønne bølgen for å a del i det som handler om nyskapning. Spesielt har vi sett at karbonfangst, transport og lagring er nye forretningsmodeller hvor norske selskaper er aktive (Equinor & Aker), i tillegg ser vi at norske industriselskaper har kastet seg på bølgen rundt produksjon av nye grønne energikilder som amoniakk og grønn hydrogen bare for å nevne noe. Vi har også norskel selskaper som allerede er oppe og går med resirkulering av plast. Så ja  bærekraft er business og business er bærekraft. Det må være en integrert del av selskapenes strategi om de skal væære konkurransedyktig i årene fremover.

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider?

Våg å tørre - Se fremover og tør å gå inn i det ukjente.   I stadig økende grad vil alle arbeidstakere stå overfor problemstillinger de ikke har møtt før og følgelig er det viktig at alle ansatte, ledere inkludert,  har en mentalitet hvor de våger å prøve og hvor kreativitet og nysgjerrighet er sentrale elementer. Dette er omstilling i praksis og ser vi det i lys av at omstilling er en kulturell reise så vil det å våge – det å prøve og tørre noe nytt være elementer som er viktige kulturbærerne i en slik endring.

Dette LØRNER du:

Microsoft

Bærekraft

Digital kompetanse

Teknologikompetanse

Nye løsninger

Omstilling

Anbefalt litteratur:

Jeg tenker at boken Tools&Weapons skrevet av Microsoft Brad Smith, som globalt leder vår juridiske enhet og det som på engelsk kalles corporate affair. I den nevnte boken berører han dagsaktuelle tema som datakriminalitet, utnyttelse av data i lys av personvern og ikke minst hvilket ansvar som ligger i det å forvalte de verdier som data og AI vil kunne skape. Og hvilket ansvar det påhviler de som utvikler og anvender teknologi til å gjøre det innenfor etiske rammer slik at teknologi brukes og ikke misbrukes.

Jeg blir inspirert av unge arbeidstakere med en umettelig appetitt til å gjøre en forskjell – og som gjennom handling viser vei for hvordan de ønsker at fremtiden skal se ut

Tina Rellsve

Dette er Microsoft Norge

Microsoft utvikler teknologi –  som blant gjør det mulig for oss til å sitte på hjemmekontor i et helt år ved hjelp av Teams. Vi utvikler også software som understøtter forretningsprosesser – kanskje mest kjent som CRM eller ERP løsninger. Men, ikke minst vår har Microsoft utviklet en intelligent skyplattform som vi kaller - Azure - som gjør det mulig å lagre og utnytte store datamengder gjennom datakraft og kunstig intelligens vi aldri tidligere har sett makan til.  Det er rett og slett en plattform for smart prosessering av uante datamengder og nettopp dette er et sentralt element i digitaliseringen som finner sted i samfunnet.