<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: LØRNBIZ

Anvendt AI / Ikke bare en professor

Gjest: Morten Dæhlen

Professor

UIO


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Morten Dæhlen. Han er professor i informatikk og dekan ved det matematisk-naturvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo. De diskuterer hva anvendt matematikk egentlig er og hvordan vi kan bruke det til å forstå den verden vi lever i. Videre vil de prate om maskinlæring og kunstig intelligens, og hvordan et land som Norge kan etablere seg som en aktør i det internasjonale markedet.

Din faglige motivasjon, hovedprosjektet ditt på jobben, og hvorfor er det viktig?

Building Science - et nytt tverrfaglig forskningssenter ved UiO med fokus på emner som maskinlæring og digitale tvillinger.

Hvorfor er det utfordrende, og hvordan bygger du kulturen rundt dette arbeidet?

En måte er å etablere og drive fysiske og digitale samarbeidsrom.

Tema i kurset, på enkleste måte?

Emnet tar for seg temaer som er viktige for å trekke ut kunnskap/innsikt fra data.

Grunnleggende historie om emnet, og 5 hovedbegreper?

Data som en ressurs, kunsten å forstå data, kunnskapsrepresentasjon, dyp læring, etikk og personvern, fra innsikt til handling.

Hvordan ser en vellykket implementering ut?

En lang kø med deltakere.

Store fallgruver?

Tar ikke opp det som virkelig er viktig.

 

Dette LØRNER du:

AI

Maskinlæring

Data Science

Digitale Tvillinger

Anbefalt litteratur:

Jim Tørresen: Hva er kunstig intelligens? og nettsiden nora.ai

Maskinlæring handler om to ting: Å predikere det som skjer fremover, og klassifisere det du finner.

Morten Dæhlen

Dette er UIO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en lang og stolt tradisjon innen forsking og undervisning i de klassiske realfaglige disiplinene. Fakultetet sin virksomhet dekker også et brett spekter av tverrfaglig forsking og ligger i front i Europa på flere områder.