<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: EDTECH

Læringsteknologi og fremtidens kompetansebehov

Gjest: Anne Lise Fredriksen

Utviklingsleder

NKI


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN WLT møter vi utviklingsleder ved NKI fagskoler, Anne Lise Hagen Fredriksen. I en samtale med Silvija Seres belyser de læringsteknologi, utvikling og innovasjon og tverrfaglighet i utdanningen. De snakker også om kompetanse for fremtiden, kreative prosesser og hvorfor det er viktig at ingen skal kjenne på utenforskap i den digitale utviklingen – med at alle skal være med.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Først og fremst trenger vi kunnskap som gjør oss i stand til å leve av mindre – dvs at det må kreve så lite energi som mulig for å produsere det vi trenger av mat, klær, utstyr, husly. Vi kan ikke fortsette å overforbruke i alle ledd slik vi har gjort. Vi må løse våre behov smartere, gjennom blant annet bedre og smartere teknologi. Dagens og morgendagens verden trenger både de med dybdekunnskap og de med mer tverrfaglig kompetanse – for å se helhet og de gode løsningene.

En kombinasjon av menneskelig egenskaper (kreativitet, emosjonell intelligens, samarbeid og intuisjon) og kunnskap om teknologi og AI - og hvordan vi lykkes i å fungere sammen vil bli avgjørende, hvis vi skal bruke denne komplekse og teknologien i arbeidet om en mer rettferdig og bærekraftig verden.

Hvem inspirerer deg?
Mine kollegaer, min leder- utenom det vil jeg trekke frem;

  • Grunder og adm dir Charlotte Aschim i TotallCtrl – driver frem innovasjon og teknologisk utvikling som bidrar til å redusere matsvinn. Det er en ambisjon det står respekt av! Aschim har også bidratt inn i utviklingen av NKIs utdanning Sirkulærøkonomi og klimaregnskap samt Bærekraftig drift.

  • Teknologibedriften Ecofric med blant annet bærekraftsrådgiver Gunn Kristine Notland

  • Camilla Skjelsbæk Gramstad Head of sustainability Elkjøp Nordic- her er det bare en ting å si DRIVENDE DYKTIG, INNSIKTSFULL OG KLOK DAME- ikke minst inkluderende og opptatt av kunnskapsdeling. Ekjøp har gjort et scoop der.

  • Vår egen digitaliseringsguru Jyoti Sharma! CDO, Intendia Group

De nye jobbene – alle skal med eller nerdenes hevn? 
Et inkluderende samfunn for alle – dvs at fremtiden må verdsette både små og store bidrag- vi løfter i flokk. Vi er født med ulike evner. Samfunnet og virksomheter har behov for ulik kompetanse. Trenger å kunne se helhet, og jobbe på tvers. Ressursene ligger i mangfoldet!

Hvilke ansvar har vi som utdanningsinstitusjon for å løfte dette- og bidra til at vi lykkes med inkludering og mangfold?

Ha fokus på og tilby livslang læring og utdanning som bransjen har behov for – så tilgjengelig og fleksible at de fleste greier å gjennomføre. På den måten vil alle uavhengig hvor de bor alltid kunne gjøre en liten endring som gjør dem attraktive på arbeidsmarkedet. Det er ikke alltid det er så mye som skal til.

Ikke minst tilby gode praksisnære lederutdanninger som formidler nettopp dette.

Hvordan kan vi legge til rette for at alle finner sin plass i samfunnet- og kjenner at deres bidrag er verdifulle? Gjøre kunnskap praksisnært. Dyktiggjøre studentene våre- med å koble på digitale arbeidsverktøy som er relevante i den bransjen de skal ut i. 

Det gjør vi på alle utdanningene. Det bidrar til å skape mestringsfølelse. Emisoft er eksempel på det- digitalt system for klimaregnskap- hvor de lærer å anvende kunnskapen slik at de kan gjøre en forskjell fra første arbeidsdag.

Tips til modernisering i din sektor?

  • Generelt: Vi er god på å teste ut ting- digitale læringsaktiviteter, spillbasert læring, podcast, interaktive videoer. 
    Fliped classroom (som vil si at studenten skal lære bort til andre-, da det gir større læringsutbytte- og dybdelæring), faglæreren skal fasilitere gode læringsopplevelser/læringsprosesser.  Paradigmeskifte- alle skal studere på nett. Studentenes forventninger av hva en nettbaser utdanning innebærer er i stor endring.
  • Til ansatte i sektoren: Bruk av digitale verktøy som snakker sammen- og fjerner manuelle prosesser og automatiserer endringer/oppdateringer slik at man slipper å gjøre samme jobb flere ganger. Et godt eksempel i fagskolesektoren er det digitale systemet for emneplanlegging på nett- Edutorium. Norsk utviklet system av Norweb. 

Dette LØRNER du:

EDTECH

Nettstudier

Fremtidens utdanning

Lederidentitet

Anbefalt litteratur:

The BIG SHORT (film), HIDDEN FIGURES (film), Petter Næss sin første amerikanskproduserte film – «Mozart and the Whale» og hvis man er interessert i bøker- Ny upcoming norsk krimforfatter; Sven Gunnar Simonsen- verdt å sjekke ut. 

Dagens og morgendagens verden trenger både de med dybdekunnskap og de med mer tverrfaglig kompetanse – for å se helhet og de gode løsningene

Anne Lise Fredriksen

Dette er NKI

NKI leverer nettbasert utdanning for dagens og morgensdagens kompetansebehov, både på fagskolenivå, kompetansenivå (yrkesrettede kurs mtp livslang læring) og utdanning på videregående skole nivå. NKI leverer muligheter til kunnskapsheving uavhengig av geografisk bosted.