<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: AI

Fra gamle systemer til moderne arkitektur

Gjest: Arif Shafique

CEO

Dolittle


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Dolittle, Arif Shafique. Dolittle er en End-to-End-plattform for å bygge og administrere hendelsesdrevne mikrotjenesterapplikasjoner. Arif er en selvlært koder og har fra han var liten av vært interessert i teknologi og mulighetene som kommer med teknologi. I samtalen får vi et dypdykk i Arif´s perspektiver, meninger og erfaringer, og de diskuterer blant annet ulike forretningsmodeller og digitaliseringsprosesser.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i AI og teknologien rundt?
Jeg har jobbet med teknologi og utvikling siden 1997. Jeg har utviklet produkter og levert disse til flere hundre storkunder i Norden. I Dolittle jobber jeg med å bryte ned komplekse problemer til forretningsøyeblikk (business moments) slik at våre kunder kan reagere på disse i nær sanntid. Vi er ikke et AI selskap men gjør det lettere for vår kunder å ta i bruk ML og AI når de er klare for dette.

Hva er det viktigste dere/du gjør på jobben?
Vi går fra start-up til scale-up og jeg bygger et selskap ved å finne de riktige folkene som tror på vår visjon. Finne nye kunder som vi kan hjelpe og partnere vi kan skalere gjennom er viktig, og som alle andre grundere – finne penger som gjør at vi kan lykkes raskere for å bygge et globalt selskap.

Vi bryter ned kompleksitet til mindre biter slik at domene eksperter og forretning kan lettere lage nye, endre eller fjerne tjenester uten å forsinke eller hindre dem fra å bygge nye digitale tjenester.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Event-drevet arkitektur med fokus på event-sourcing. I vår verden er rådata alene støy, vi ønsker å tolke hva som er viktig og presentere til brukere i sanntid slik at de eller en kodesnutt kan reagere raskere.

Hvorfor er det spennende?
Dette er spennende fordi du lager systemer som kan fungere desentralisert og har forståelse av hva som er en viktig hendelse fremfor alle hendelser/dataendringer som ofte krever analyse i etterkant når muligheten for å gjøre noe med den konkrete hendelsen er over.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Mitt utgangspunkt er at AI er til for å gjøre oss bedre og ikke ta over alt for oss. Tenk kompasset; Hvor mange personer kan få et kompass i hånden i dag og faktisk benytte det til å navigere? Så er det andre kontroverser. AI kappløp mellom vesten og Østen, er det en moderne versjon av «atomvåpen» eller «krig i verdens-rommet». Personvern. Våpenindustri. Bias i data.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Slik jeg har nevnt over så er vår jobb å sørge for at data har en forståelse i form av et forretningsøyeblikk. Disse sammensatte hendelser gir bedre data grunnlag for å kunne drive med ML.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kreativitet, kritisk tenkning, evne til samarbeid.

Dette LØRNER du:

AI 
Maskinlæring 
Digitalisering 
Strategi

Anbefalt litteratur:

“2034: A Novel of the next World War” Av Elliot Ackerman

"Den beste måten å forutsi fremtiden på er å skape den". – Alan Kay

Arif Shafique

Dette er Dolittle

Dolittle er en End-to-End-plattform for å bygge og administrere hendelsesdrevne mikrotjenester-applikasjoner.