<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: LØRNBIZ

Ledelse og kulturendring

Gjest: Yvonne Fosser

Leder

Amesto People & Culture


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN WLT møter vi CEO i Amesto People & Culture, Yvonne Fosser. I en samtale med Silvija Seres belyser de hvordan det er å jobbe med kultur for innovasjon og raske endringer, lederskap og jobbengasjement. Fosser blir motivert av å hjelpe andre til å nå sine resultater, og at alle skal kjenne på tilhørighetsfølelsen og få det beste ut av sitt arbeidsliv. 

Hvem er du, personlig og faglig? 

Jeg er mamma til 4 og har to bonusbarn, er gift med Trond, vokst opp på bygda i Indre Østfold, er glad i å gå langrenn og får energi av å være ute i naturen.

Har vært HR direktør i over 20 år i både offentlig og privat sektor. Jeg fikk mange henvendelser fra ledere og ansatte i andre bedrifter og tenkte at dette kan jeg jo levere i flere selskaper på en gang.

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?

Strategiske HR tjenester.

  • HR for hire,
  • Rådgivning, coaching.
  • Kultur og lederutvikling

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

Teknologi, evne til å kontinuerlig lære, bygge tillit raskt, robusthet, selvledelse.

Noen interessante nye dilemmaer?

Ønske om tilhørighet, men samtidig frihet til å jobbe hvor og når du vil. Mange rapporterer at de gode relasjonene på jobb fortsetter, men at det er vanskeligere å holde på de løse relasjonene og å bygge nye relasjoner.

Hvem inspirerer deg?

Nicolai Tangen, hans måte å få til gode resultater gjennom folka sine, kulturbygging. Min mormor, kolleger, kunder, familie og venner. Og Adam Grant!

Livslang læring nå – tverrfaglighet eller dybde; teori eller praksis?

Livslang læring: En digital verden med full tilgang til informasjon/data, stadig bedre teknologi, og raske endringer trenger vi nye og bedre organisasjonsmodeller som kan løse komplekse problemstillinger, tilpasser seg raskt og kombinerer mennesker med intelligente maskiner.

For å få til dette tror jeg det er viktig å utvikle organisasjonen med å fokusere på:

Informasjonshenting/Digital sansing, hvordan er det eksterne miljøet, interne, SWOT, med ny teknologi for å få riktig  og relevant data, for eksempel pulsundersøkelser, kundeundersøkelser, forskning, statistikk. Involvere ansatte, kunder.

Forstå mønstre og handle: Bruke dette til å forstå og kunne ta raske beslutninger

Forklare hvorfor og hvordan. (Hode, hjerte, hender): Fakta fungerer ofte sjelden alene, sammen med at man involverer og forklare hvorfor (berøre folks hjerter) blir resultatet ofte mye bedre. Ledere som forteller om behov for endring via eget verdibudskap får ofte høyere tillit enn de som henviser til andre. Man må mene noe genuint.

Interessant å se når tradisjonelt hierarki møter digitalisering. Vi trenger å endre forretningsmodeller.

Forskjell på drift og utvikling. For eksempel Ruter med 23 autonome team på samme tid.

Vi trenger mangfold, vi kan ikke ha dybde i alt, men lære og ta med oss ulike mennesker med dybdekunnskap. For eksempel for en prosjektleder i et innovasjonsprosjekt, er en viktig kunnskap å vite hvem som har den kunnskapen, sette sammen team som kan få til mirakler/innovasjon.

 

Dette LØRNER du:

Ledelse

Kultur

HR 

Strategi

Arbeidsliv

Anbefalt litteratur:

Adam Grant, podcast worklife, bøker, The McKinsey Podcast, Digital HR Leader, David Green, Hidden Brain, Grit av Cecilie Ystenes, Godt nok for de svina med Hege og Anita. 

Min visjon er å jobbe for at flest mulig skal få det beste ut av sitt arbeidsliv gjennom økt jobbengasjement.

Yvonne Fosser

Dette er Amesto People & Culture

Amesto er et familieeid selskap, etablert i 2002, med mer enn 1000 ansatte i Norden. Vi spesialiserer oss på forretningsløsninger, kunstig Intelligens og analyse, IT drift, regnskap, lønn, HR og bemanning. Med Amesto Globals nettverk dekker vi de fleste delene av Europa og Nord-Amerika. I år ble Amesto rangert som et av Norges 25 mest innovative selskaper.