<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: BUILDTECH, WLT21

Kreativ tenking og mangfoldighet

Gjest: Isabella Alveberg

CEO

Snøhetta


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN WLT møter vi CEO i Snøhetta AS, Isabella Alveberg i en samtale med Silvija Seres. Vi får lære mer om Alvebergs karrierereise, som blant annet bakgrunnen fra USA og hvordan hun har tatt med erfaringen inn i arbeidslivet. Samtalen belyser hvordan det er å lede Snøhetta, om mangfold, om å tenke analog vs. digital, og ikke glemme at vi må bruke styrken i de begge til å løse morgendagens problemer. Og hvordan tenker hun om å bruke ny teknologi i et kreativt arkitektfirma?

Fortell om deg og din motivasjon – hva driver deg?

Å kunne bruke min vidstrakte erfaring fra forskjellige bransjer, land og kulturer, til å løse de interessante og komplekse utfordringer Snøhetta står foran de neste 30 årene.

Hvem er du, personlig og faglig? 

Nysgjerrig, fokusert, strukturert, søkende og veldig robust.

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?

Arkitektur og Design i verdensklasse.

Hva er du best på?

Finne gode løsninger på problemer, og sørge for at løsningene blir iverksatt og gjennomført.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Evnen til å løse problemer gjennom kreativ tenking.

Noen interessante nye dilemmaer? 

Analog vs digital – vi må ikke glemme å bruke styrken i de begge til å løse morgendagens problemer. Det snakkes mye om tech og digitalisering, men la oss ikke glemme å bruke alle våre sanser.

Hvem inspirerer deg?

Alle som våger å tro på en ide og starte en bedrift. Spesielt Kjetil Trædal Thorsen som var en av grunderne av Snøhetta er imponere. Fy fader så fremtidsrettet og fryktløs han var og fortsatt er etter 30 år.

Ditt viktigste prosjekt det siste året? 

Våre ansatte, våre kunder og våre prosjekter. I den rekkefølgen.

Tips til modernisering i din sektor?

Digitalisering er kommet langt innenfor arkitektur og design, men vi trenger fortsatt å bedre forstå hvordan det analoge og det digitale kan best jobbe sammen. Vi pusser opp våre verksteder nettopp for å bedre forstå materialer i en digital verden.

Beste overraskelse fra Covid-19? 

Ingen overraskelser, bare en forankring at vi som mennesker ikke kan leve alene. Jeg savner å besøke våre team  rundt om i verden. Digitale møter er OK, men ingenting slår personlig kontakt, små samtaler ved kaffemaskinen, i uventede øyeblikk lære noe nytt, uplanlagte hendelser som gir deg en større innsikt i teamet, kunden eller prosjektet, lære om Snøhetta kultur i lokal kontekst og lære hvordan jeg kan bidra bedre til å utvikle studioene.

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?

Bærekraft er grunnleggende i vår jobb hver dag. Fra prosjekter, til byggeplasser, til ansettelser, til hvordan vi jobber sammen. Bærekraft er ikke en strategi for oss, men en del av bedriftens grunnleggende kultur.

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider?

I krevende tider må jeg puste dypt med magen og huske at det er ikke jeg som har svarene og spørre: Jeg vil vite hva du mener, og hva ditt råd er.

Dette LØRNER du:

Design og arkitektur

Buildtech

Kreative løsninger

Snøhetta AS

Ledelse

Det snakkes mye om teknologi og digitalisering, men la oss ikke glemme å bruke alle våre sanser

Isabella Alveberg

Dette er Snøhetta

Snøhetta er et norsk arkitektkontor som ble grunnlagt 1989 av Craig Dykers (født 1961), Christoph Kapeller (født 1956) og Kjetil Trædahl Thorsen (født 1958). Kontoret har etter 2000 vært Norges mest profilerte og publiserte arkitektpraksis og har markert seg sterkt internasjonalt ved å vinne prestisjetunge arkitektkonkurranser verden over.