<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: AI

Mediebransjens verdensledende digitale transformasjon

Gjest: Alf Lande

CEO

Gateway Digital


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija CEO i Gateway Digital AS, Alf Lande. Gateway Digital er en ny tidsalderteknologipartner som tilbyr digitale ingeniørtjenester, teknologiløsninger for bedrifter og organisasjoner over hele verden. I samtalen snakker Silvija og Alf om den norske mediebransjen, og hvor AI benyttes innen denne bransjen. Alf forklarer at mediebransjen henter stor internasjonal annerkjennelse for fremragende digital transformasjon, og han legger til at det hele norske næringslivet kan lære av denne sektoren.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i AI og teknologien rundt?
Denne fundamentale utfordringen har interessert og fascinert meg og vært hovedfokus i en rekke engasjement for både medieselskaper i Norden og norsk MBL. Hvordan medieselskaper bruke smart teknologi for å lykkes med sin digitale transformasjon Forbrukerne sideforskøv konsum av medieinnhold fra analoge kanaler med robuste forretningsmodeller til digitale kanaler med skjøre og svake inntekter. Mediene sto og står enda delvis overfor et dramatisk skifte med   dramatisk bortfall av inntekter i analoge kanaler det var krevende å kompensere i digitale kanaler uten smart, automatisert AI-sentrisk personalisering og anbefalingsteknologier som også evnet å være aktive i digitale og sosiale medier utenfor egen plattform for å finne og kommunisere med potensielle brukere og abonnenter.

Hva er det viktigste dere/du gjør på jobben?
Bistå selskaper i digital transformasjon - i.e. bygge og modernisere selskapenes digital plattformer og deres evne til å kurere deres kunders kundereise.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Applikasjonsutvikling.

Hvorfor er det spennende?
Det er innenfor dette "applikasjonslaget" at selskapene konstruerer sine verdiforslag og sin unikitet.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Arbeidet med å skape interesse og forståelse for Gateway Digital og dette selskapets fremragende AI-kompetanse det norske digital-markedet, i sær innenfor bil-, transport-, handel-, sikkerhets- og medie-feltet.

Dine andre favoritt eksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
Jeg er imponert hvordan NRK har drevet sin digitale transformasjon, og hvordan klokt lederskap har dreiet denne store "mastodonten" til å bli et ledende selskap innenfor digital publisering, med en flott blanding av fokus på innhold og fokus på digitale verktøy.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kunnskap om hvordan virksomheter kan forbedre sin dialog og kunder reiser basert på høy kunnskap om kundens behov og interesse.

Hva gjør vi unikt godt i Norge innen AI?
Vi har en "tech-savvy" befolkning med en unik forbruker- økonomi og forbruker vilje til å betale for tjenester og innhold, som gjør det mulig skape nye bærekraftige innovative satsinger.

Viktigste poeng fra vår samtale? (dette blir vår oppsummering av podkasten din)
At den norske mediebransjen henter stor internasjonal anerkjennelse for fremragende digital transformasjon - og at hele det norske næringsliv kan lære av denne sektoren .

Dette LØRNER du:

AI  

Digital Transformasjon 

Ledelse  

Media  

Anbefalt litteratur:

Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence av Ajay Agrawal, Avi Goldfarb og Joshua Gans

Vi er alle teknologiselskaper nå

Alf Lande

Dette er Gateway Digital

Gateway Digital er en ny tidsalderteknologipartner som tilbyr digitale ingeniørtjenester, teknologiløsninger for bedrifter og organisasjoner over hele verden.