<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: AI

Hjerneforskning

Gjest: Klas Henning Pettersen

CEO

NORA Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder I NORA, Klas Henning Pettersen. NORA står for Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium har som mål å styrke norsk forskning, utdanning og innovasjon innen kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk. Kunstig intelligens er en av de viktigste feltene vi har i vår tid og i samtalen snakker Klas og Silvija blant annet om konkurransefortrinnene vi har i Norge innen AI+helse og bioinspirert AI.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i AI og teknologien rundt?  

For hvem jeg er, se utdanning og hobby over. Jeg har alltid vært interessert i teknologi, og fra studiedagene og fra jeg startet min doktorgrad i teoretisk nevrovitenskap  i år 2000 (som første i dette fagfeltet i Norge) har jeg vært interessert i hvordan hjernen fungerer OG kunstig intelligens. 

Hvordan kan man best gjenskape intelligens i en maskin? Spesielt etter 2012, da Alexnet virkelig gjorde et hopp i feltet, steg interessen og troen på at vi virkelig kan komme langt i dette feltet i min levetid.  

Hva er det viktigste dere/du gjør på jobben?  

NORA er et samarbeid mellom 8 universiteter, to høgskoler og tre forskningsinstitutter innenfor kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk. Det er unikt at så mange universiteter, høgskoler og forskningsinstitutt går sammen for å samarbeide innenfor et fagfelt. Vi har et nasjonalt perspektiv på kunstig intelligens og vår jobb er å bygge opp fagfeltet i Norge. 

Vi fokuserer på forskning, utdanning og innovasjon. I det siste har innovasjonsdelen av NORA fått mye oppmerksomhet. Våre partnere har gått sammen med flere av Norges ledende oppstartsbedrifter under paraplyen NORA.startup, og vi fikk akkurat støtte fra Innovasjon Norge for å innovasjonsøkosystem innenfor kunstig intelligens. 

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?  

Vi fokuserer på forskningsdrevet innovasjon. Hvordan kan vi få bedre samarbeid mellom universitetsmiljøer, høgskoler forskningsinstitutter og oppstartsmiljøene. Vi ser mye god forskning innenfor fagfeltet, men hvordan kan forskningen translateres til næring, til nytte for pasienter innenfor medisin etc. Vi har et bredt fokus innenfor KI og robotikk, men har i noen prosjekter hatt et spesielt fokus på KI og helse. 

Hvorfor er det spennende?  

Jeg forstår ikke spørsmålet. :-) Hvordan man kan utvikle intelligens i maskiner er utvilsomt det mest spennende spørsmålet i vår tid. Det vil også gi oss økt forståelse av hva intelligens er og økt forståelse av vår egen hjerne. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?  

Hvor langt kan man gå med dype nevrale nettverk? Trenger vi noe i tillegg for virkelig å skape kunstig intelligens.  Ellers kan jeg nevne at jeg hadde en lang og hyggelig samtale med Silvija over en middag på festningen i Halden hor vi snakket om Elon Musk sin Neuralink. Kan vi utvide bevisstheten/intelligensen vår ved å koble oss direkte til kunstig intelligens. Som hjerneforsker jobber jeg med de signalene Neuralink bruker, så dette kan jeg litt om. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?  

Jeg har blant annet vært med på en artikkel i Neuroinformatics om hvordan vi kan detektere signaler i hjernen som er viktige for læring. Vi bruker mao kunstig intelligens for å forstå hvordan hjernen lærer. Håpet er at denne forståelsen igjen kan produsere bedre kunstig intelligens. Det blir en slags god sirkel.  

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?  

AlphaFold er det prosjektet som har imponert meg mest det siste året. 

Programmet har uante muligheter. AlphaZero, eller etterfølgeren MuZero, må også nevnes, siden jeg også er sjakkspiller.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  

Det er vanskelig å peke på ett felt, men jeg tror det blir viktigere med kontinuerlig oppdatering av egen kunnskap.  Verden vil aldri utvikle seg så sakte som nå ... 

Hva gjør vi unikt godt i Norge innen AI?  

Jeg mener vi har et konkurransefortrinn innenfor kombinasjonen AI og helse. Vi har veldig gode forskningsmiljøer innenfor denne kombinasjonen, vi har ganske unike data og vi ser nå at det kommer noen spennende prosjekter ut av forskningen som er gjennom en kommersialiseringsprosess. Jeg tror også vi har et konkurransefortrinn innenfor bioinspirert AI.  Vi har et fantastisk godt nevrovitenskapsmiljø i Norge, noe som bl. a. er tydelig med Mosers Nobelpris, og flere av disse gruppene samarbeider nå med AI-forskere og har startet egen AI-aktivitet. Dette tror jeg kan bli spennende. 

Anbefalt lesing/seing om ditt felt? (bøker, film, artikler som inspirerer folk flest) 

Det er utrolig mye god og spennende litteratur i feltet. Jeg kan foreslå et par bøker hvor jeg er inhabil (jeg kjenner forfatterne):   - På norsk slår et slag for Morten Goodwins bok "AI myten om maskinene". 

På engelsk kan jeg anbefale Terrence J. Sejnowskis "The deep learning revolution". Terry har vært med i feltet nesten siden tidenes morgen, han er en nestor og blant annet president i Neurips og forsker ved Salk Institute i San Diego. Jeg har selv jobbed ved University of California San Diego og da traff jeg Terry og samarbeidet rundt et prosjekt.  

- Når det gjelder film synes jeg Alex Garland er god, både "Ex Machina" og miniserien "Devs". Spike Jonze sin film "Her" fra 2013 er også fantastisk. Der blir en mann ved navn Theodore forelsket i Samantha, som er en virtuell assistent ala Alexa/Siri, men såpass avansert at man ikke kan skille henne fra et menneske (selv om hun bare eksisterer som en stemme fra en maskin).   (- Dersom man er interessert i AI og medisin må man lese Eric Topols "Deep medicine", men han kjenner jeg ikke. :-) ) 

Et favoritt sitat? (må ha det, for senere markedsføring i SoMe)  

"The mind, Sir, is meat." (Prof. Ramsay i Virginia Woolfes, To the lighthouse) 

Viktigste poeng fra vår samtale? (dette blir vår oppsummering av podkasten din) 

Kunstig intelligens er vår tids viktigste felt. Feltet fortjener generelt en større nasjonal satsing på forskning, utdanning og innovasjon. Vi har noen konkurransefortrinn innenfor AI+helse og bioinspirert AI. Disse feltene må styrkes spesielt. 

Ellers blir oppfordringen at flere bør ta del i dette feltet. Les! Les! Les!  

 

Dette LØRNER du:

AI 
Forskning 
Ledelse

Anbefalt litteratur:

AI myten om maskinene - Morten Goodwin 
The deep learning revolution - Terrence J. Sejnowskis

"The mind, Sir, is meat." (Prof. Ramsay i Virginia Woolfes, To the lighthouse)

Klas Henning Pettersen

Dette er NORA Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium

NORA – Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium – aims to strengthen Norwegian research, education and innovation within artificial intelligence, machine learning and robotics.

NORA has developed a strategic plan. The strategy outlines NORA's vision, mission, ambitions and strategic goals.