<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: LØRNBIZ

Helhetsblikk og mulighetsrom

Gjest: Hege Solbakken

Leder

Jefferson Wells


Med Vert: Silvija Seres

I denne #LØRN WLT episoden blir vi bedre kjent med leder for konsulent og rekrutteringsselskapet Jefferson Wells, Hege Solbakken. Solbakken har jobbe i tre regjeringer, som leder i havnæringene og som rådgiver og leder for å finne rett kompetanse for privat og offentlig sektor. I en samtale med Silvija Seres snakker de om å navigere i ukjent terreng og å finne løsninger. 

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?
Spisskompetanse innen ledelse, IT, økonomi og engineering/teknologi på rekruttering, og innen engineering/teknologi på konsulentsiden. Vi jobber sammen med mange av Norges største selskaper for å dekke deres kompetansebehov. Vi er på veg over i det grønne skiftet sammen med våre kunder og samarbeidspartnere. Eksempler Vårgrønn (offshore vind) og Freyr (etableringen av den store batterifabrikken i Mo i Rana).

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Teknologikompetanse blir viktigere år for år, innenfor alle fagfelt vi jobber med. Økonomi og tech-forståelse flyter sammen, samtidig ser vi at endringskapasitet, evne til å lære gjennom hele arbeidslivet blir viktigere og viktigere. Korona-krisen har vist oss betydningen av å tenke helhet og større forståelse for den uvurderlige jobben som gjøres i skoler, barnehager og i helsesektoren. Vi trenger både fagfolk og spesialister, vi må ikke miste det praktiske, jordnære i møtet med ny teknologi.

Noen interessante nye dilemmaer? 
Mange. Teknologien skaper muligheter og fallgruver. Vi risikerer å miste egenart og arbeidsplasser hvis vi ikke er bevisste på hva vi har i dag. F eks. netthandel vs lokalt mangfold, arbeidsplasser og lokal mat.

Vi må ha alle med, hvordan gjør vi det? SMB-segmentet (små og mellomstore bedrifter) er utsatte dersom de ikke henger med i digitaliseringen og innovasjon hvis de ikke skaffer seg rett og komplementær kompetanse.

Hvem inspirerer deg?
Visjonære gjennomførere, som ser muligheter for å skape bærekraftige arbeidsplasser. Det kan være eiere/gründere/fagpersoner.

Politikere som klarer å stå i det på vegne av oss alle. De ofrer mye av sitt eget/privatliv for fellesskapet.


Ditt viktigste prosjekt det siste året? 
Det siste året har handlet om å bygge et nytt selskap med ny kultur med over 200 ansatte. Vi nådde første milepæl etter seks uker – da ble vi Great Place to Work sertifisert. Men vi ser at det er krevende å jobbe med utvikling og innovasjon bare fra hjemmekontoret, sammen med folk du aldri har møtt fysisk.

Tips til modernisering i din sektor?
Etikk er ekstremt viktig i vår sektor, som handler om mennesker og kompetanse. De som ikke har det tunge fundamentet på plass kommer ikke til å lykkes over tid med stadig større kompetansegap.

Det er også viktig å være en god partner og utfordrer på kompetanse og mangold, fra styrenivå til ledergrupper og spesialister. Upskilling og reskilling blir viktig.

Det er mye som vil skje på systemsida, for mer sømløs interaksjon med kunder. Vi ser at det kommer til å skje mye i samhandlings med innovative aktører på leverandørsiden, og vi har en organisasjon som liker å teste ut nye muligheter. AI gir muligheter på godt og vondt, noe vi ser fra USA og UK som har vist at algoritmer forsterker eksisterende diskriminering.

Beste overraskelse fra Covid-19? 
Vi er ekstremt omstillingsvillige og tilpasningsdyktige.  Vi elsker jobben vår, og jobber så hardt at vi som arbeidsgivere må passe på. Vi bryr oss om hverandre, det har vært rørende å se hvor mye omsorg folk viser for hverandre, også overfor folk man ikke kjenner.

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor? 
Definitivt, det er en av hovedmotorene for omstillingen av Norge. Det er mye industrielle kompetanse i energisektoren og i andre bransjer. Vi har mye kompetanse som sammen med teknologiske muligheter har et globalt marked. CleanTEch og Ocean Tech er gode eksempler.

 

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider?
Vi står sammen til vi er ferdige! og; Ingen kan slå oss på godt humør og utholdenhet (lært av min tidligere sjef, Sp leder Åslaug Haga).

Dette LØRNER du:

Politikk

LØRNBIZ

Konsulent

Rekruttering

Teknologi

Anbefalt litteratur:

Jeg synes Lørn Tech varmt kan anbefales! Et format som er lett tilgjengelig, også på travle dager. Ellers er det blitt mye lettere å holde seg oppdatert siden alle er over i det digitale og terskelen på å fylle på fag er blitt mye lavere pga økt tilgjengelighet. Er glad i BBCs podcaster og vil også – for de samfunnsengasjerte varmt anbefale kurset i Business & Human Rights.

Erfaringen min fra både fra politikk og næringsliv er en styrke til å kunne se mulighetsrom

Hege Solbakken

Dette er Jefferson Wells

Selskapet leverer konsulent- og rekrutteringstjenester innen ledelse, teknologi og økonomi.