<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Innovasjon med Hallgeir Knutsen

LØRN MASTERS i Innovasjon med Hallgeir Knutsen, leksjon 04 workshop

Gjest: Hallgeir Knutsen

Produktansvarlig og Co-founder

Reodor


Med Vert: Silvija Seres

I den fjerde og siste delen av Master Class-kurset om innovasjon, forteller Hallgeir og Silvija om hvordan man bygger inn innovasjonskultur i selskapet. Alt fra det å bygge kryssfunksjonelle team, hvordan man skal sortere innovasjon etter typer og hvordan man skaper kultur for å feile, vil alt bli godt igjennom i denne avsluttende delen av kurset

Din motivasjon, ditt hovedprosjekt på jobben, hvorfor er det viktig?

Motivasjon: Få ting til å skje, se ting gå fra å være ingenting til noe håndfast, det er hva som alltid inspirerer meg.

Utvikle en portofølje av selskap å jobbe med og være sikker på at vi kontinuerlig utvikles som et selskap, i prosessen, salg, kunnskap og kapasitet.

Det er så mye å lære I dette feltet. Vi forteller klientene våre at “Din verste fiende er å ikke fornye deg selv (Rita McGrath), og det same gjelder for oss også. Vi må fortsette å utvikle ferdighetene våre og hvordan vi arbeider for å ta inn hva vi lærer og utvikle oss som et selskap.

Hvorfor er det utfordrende, og hvordan bygger du kultur rundt dette arbeidet?

Vi har et fantastisk lag med utfordrere og mulighetssøkere som gjør dette naturlig Men å ha dette i tankene når man har hodet dypt nede i prosjekter er selvsagt utfordrende. I tillegg, å plukke ut hva som er hva I den myriaden av ulike teknikker, metodologier og muligheter kan være overveldende.

Vi bygger en kultur av dette ved å det som en hovedprioritet. Det er en av våre OKRS, og det formuleres på en slik måte at vi har tilegnet ny kunnskap kun hvis det implementeres i et nytt prosjekt. Slik er ikke fokuset vært bare å lese og høre, men faktisk forsøke å bruke det i prosjekter for å se hvilke verdier det skaper. Vi har også gjensidige kunnskapsdelings-møter intern, og jeg har også «innovation nearing» samtaler eksternt for å forstå hva andre folk gjør og hvilke utfordringer de har.

Ditt tema, enkelt forklart?

Hvordan hjelpe selskap vokse via nye produkter og tjenester eller med å forbedre noen som allerede eksisterer.

Enkel historie om emnet, og 5 kjernekonsept?

Helt ærlig, så har jeg ikke studert historien om emnet I detalj, men hva som er sikkert er at det har vært en revolusjon i hvordan vi arbeider det siste tiåret. I store trek, så tror jeg innovasjon startet veldig fysisk under den første industrielle revolusjonen og ekspanderte når forbukersammfunnet var på topp etter andre verdenskrig. Men i det siste, så har påvirkningen av lean startup, design thinking og den digitale revolusjonen tatt dette feltet fra en «opp-ned» fossefallsprosess til en fra bunnen og opp iterativ prosess. De selskapene som vokste opp på denne måten å jobbe på fanger det mest av verdiene skapt I denne tidsperioden. Så vårt arbeid som selskap, er på det høyeste nivået er å pleie eldre selskaper til å utvikles til selskap som kan kjempe under nye forhold.

5 hovedkonsepter?

Behovet for endring (forstå nåtiden og hvilke endringer som kommer) Ta strategiske valg på hvordan vi som et selskap burde håndtere denne endringen.

Bygge et økosystem for den endringen til å manifesteres inn i organisasjonen, rekruttering, kultur og porteføljetenkning.

Hands-on arbeid med å ta et prosjekt fra en selskapsutfordring og til noe som er validert som ønsket, gjennomførbart og levedyktig , og skaper verdier for brukerne og gir verdi tilbake til selskapet.

Broen – Når du finner noe som har en product/market fit, hvordan finner man et hjem for dette i organisasjonen og skalerer det.

Hvordan ser en suksessfull implementering ut?

Hele selskapet har en kultur for innovasjon, hvor du ser muligheter og jobber jevnt mot inkrementelle forbedringer og har en portefølje av individer som går igjennom en stage-gate modell fra innsikt til validerte konsept og vekstkurve.

Store fallgruver?

Det er ingen klar strategi for hvordan man skal spille, så innsatts blir ofte feilplassert i ting som ledelsen ikke kjøper.

Å stole på meninger istedenfor data når man finner prosjekter eller ikke.

3 favoritt eksempel?

Disrupt yourself: Møller Mobility – Hyre – investerte i sin egen ødeleggelse, startet et nytt selskap med “startup-vibe” som tjener penger og driver verdiskapning i dag.

Innovasjonskultur: Det går ikke an å prate om innovasjon uten Amazon.Deres kultur for innovasjon fanger så mye verdi. Can´t talk about innovation without amazon, their culture of innovation is capturing so much value.

Businessmodell-innovasjon : Obos Deleie

Partnerskap innovasjon Wanda: Partnerskap med XXL for skilagring, Oda for gjenbruk av esker.

Dette LØRNER du:

Innovasjon

Produktutvikling

Innovasjonskultur

Anbefalt litteratur:

Classic: Clayton Christensen innovators solution
New and updated: The invincible company (Strategyzer, Osterwaller)
For growth in existing services: Hacking growth Sean Ellis
Remaining mini-lectures in this Lørn Masters in Innovasjon

Men hvorfor har du på deg svart som om du er i en begravelse liksom?

Hallgeir Knutsen

Dette er Reodor

Reodor er et innovasjonsstudio som går inn og hjelper norske bedrifter med innovasjon. De jobber med etablerte bedrifter som har funnet en god posisjon i markedet, men som trenger å drive innovasjon. Da kommer de inn som et eksternt start-up team og jobber med teamene for å finne nye inntektsstrømmer og forbedre eksisterende produkttjenester