<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: AI

AI i markedsføring

Gjest: Sigurd J Vik

Strategidirektør

Coupler


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med strategidirektør hos Coupler, Sigurd J Vik. I Coupler hjelper Vik og hans team ukjente selskaper å bli respektert gjennom deres digitale markedskommunikasjon. De diskuterer hvordan AI hører hjemme i markedsføring og at verdien av dette faktisk ligger et annet sted enn man tror.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i AI og teknologien rundt?  

Jeg er en designer som ble en reklamefyr og mediefyr som etter hvert syntes at det var mer spennende ting å holde på med, så jeg byttet beite til teknologi- og startupverdenen. Da befant jeg meg plutselig midt blant folk som laget helt konkrete tjenester basert på AI, mens jeg tidligere var i en bransje som etter mitt syn betraktet AI som noe som kom til å dukke opp i en fjern fremtid. 

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?  

Det er todelt; 

Jeg som person er engasjert i hvordan innovasjon og teknologi bør brukes og styres for å drive samfunnet fremover i en god retning. Det betyr at jeg er interessert i politikk og verdivalg; Det fremstår åpenbart at Norge har en omstillingsperiode foran seg med å erstatte gamle inntektskilder med nye, men det er ikke helt åpenbart hvordan vi kan kombinere gode økonomiske valg med å beholde de verdiene vi er opptatt av. 

Som gründer og bedriftsleder er jeg opptatt av hvordan vi i Coupler kan benytte teknologi til å gjøre vår jobb bedre, og vi ønsker å fokusere på hvordan vi som en kompetansebedrift kan finne de beste måtene å levere kunnskapsbaserte tjenester på.  Gitt at kunstig intelligens finnes må vi anta at deler av jobben vår gjøres mer effektiv av datamaskiner. 

Hvorfor er det spennende?  

Min bransje - altså markedsføringsbyråer - har etter mitt ringe syn gjort fint lite for å digitalisere seg selv, ironisk nok. 

Det er få bransjer som smykker seg med flere stillingstitler som inneholder ordet "digital", men strengt tatt har lite skjedd hva gjelder hvordan denne typen kunnskapsbedrifter jobber siden epost, fax og 'desktop publishing' inntok verden for noen år siden. Jeg tror bransjen har kunnet sole seg i glansen fra teknologikjemper som Google og Facebook og tenkt at når man er med på å bringe disse fantastiske teknologiene ut til mennesker og bedrifter, så er man innovative.  Men hvis man ser på andre bransjer så har det foregått mye mer innovasjon rundt hvordan man samarbeider, produserer og kommuniserer med kolleger og kunder.  Det er mye som er ugjort, men man kan lære av flinke folk og selskap i andre bransjer. Det synes jeg er spennende. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  

Etikk og moral. 

Viktigste poeng fra vår samtale?  

Det kan ligge skjulte verdien i å bruke AI til praktiske ting nærmere enn du tror. Få hjelp av en ekspert til å forstå hvordan man bruker vanlig intelligens i din bedrift og se om noe av det kan gjøres mer effektivt av en datamaskin. Særlig om det innebærer at de mest intelligente i organisasjonen lettere kan dele sin erfaring med andre. 

 

 

Dette LØRNER du:

Digital markedsføring 

Cambridge Analytica 

GDPR og personvern 

Grunderskap og innovasjon 

AI I markedsføring  

Anbefalt litteratur:

Om mitt felt, altså hvordan kommunikasjon påvirker folks handlinger: "Influence - the psychology of persuasion" av Robert Cialdini 

Det å bruke AI for å styre kampanjen din, det er faktisk ikke så lett tilgjengelig i dag. Du kan kjøpe outputen av dataen via Facebook eller Google, men det blir en black box som bare de har tilgang til.

Sigurd J Vik

Dette er Coupler

Etter å ha bygget de digitale forretningsenhetene til Norges største uavhengige mediebyrå, Couplers snart grunnleggende partnere, la merke til et underbetjent segment: Nordiske B2B-selskaper. Konklusjonen var at disse selskapene krevde en spesialistpartner, som forsto b2b salgsprosesser. Rett etterpå ble Coupler lansert i 2017.