<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: TRANSPORT

Strategi i offentlig sektor

Gjest: Christine B. Meyer og Johan Gjærum

Professor

NHH


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN møter Silvija med sin medvert Johan Gjærum fra Ruter, Christine B Meyer som er professor ved NHH. NHH er Norges handel høyskole, og driver også med forskning på toppnivå. I samtalen diskuteres det hva som må gjøres for å få til innovasjon i større organisasjoner. Christine forteller også om sine erfaringer innenfor strategi i offentlig sektor og hva som er viktige grep for å lykkes.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i transport og teknologien rundt?
Jeg er en nysgjerrig akademiker som er veldig interessert i strategiske endringer og innovasjon.

Hva er det viktigste du gjør på jobben?

Å forske, undervise og formidle.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Hvordan etablerte bedrifter kan bygge innovasjonskapasitet.

Hvorfor er det spennende?
Fordi det ofte er vanskelig for etablerte bedrifter å drive innovasjonsarbeid samtidig som de skal drive daglig drift.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Tohendigheten mellom daglig drift og innovasjon. Det å tjene aksjonærer og andre interessenter i et bærekraftsperspektiv.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Bok om strategi i offentlig sektor. Kommende bok om oppbygging av innovasjonskapasitet.

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
Vi er orientert om kunnskapen som bygges internasjonalt; om åpen innovasjon, komplekse samarbeid og økosystemer.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Kunnskap om hvordan bedrifter kan balansere mellom ulike interessenter for å bidra til en bedre verden. 

Dette LØRNER du:

Strategi og ledelse

Strategi i offentlig sektor

Innovasjon i større organisasjoner

Anbefalt litteratur:

Clayton Christensen et a. (2019): The Prosperity Paradox: How innovation can lift nations out of poverty

Strategi handler om å prioritere, for og så flytte resursene til de prioriterte områdene

Christine B. Meyer og Johan Gjærum

Dette er NHH

Norges handelshøyskole (NHH) er Norges eldste vitenskapelige høyskole innen bedriftsøkonomiske og administrative fag, historisk kalt handelsfag. Skolen hadde opprinnelig en toårig utdannelse. Idag tildeler NHH bachelor, master og ph.d-nivå.