<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: TRANSPORT

Framtidens autonome systemer i maritim transport

Gjest: Jon Leon Ervik og Trond Hovland

Avdelingsleder

Kystverket


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN møter vi Jon Leon Ervik fra Kystverket, med Trond Hovland fra ITS som vert. Leon er avdelingsleder i avdeling for navigasjonsteknologi og los forvaltning i Kystverket og hjelper oss å forstå hvordan Kystverket er en drivkraft for autonome systemer i maritim transport, samt hvordan teknologi vil forandre hele den maritime sektoren slik vi kjenne den i dag. For hvordan vil egentlig den maritime transporten se ut om 15 år? Visste du forresten at kystverket skal utvikle verdens første skipstunnel? 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i transport og teknologien rundt?
Teknologien har fascinert meg siden vi startet med digitale kart for ca 25 år siden. Samtidig som vi fikk GPS / DGPS som åpnet for nye aspekter og muligheter innen navigasjon.

Hva er det viktigste du gjør på jobben?
Inkludere brukerne og fokuserer på nytte for samfunnet. At forventninger om bidrag til sjøsikkerhet og effektivitet oppnås samtidig som vi skaper bærekraftige løsninger som også bidrar til verdiskapning for industrien.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Brukerinnvolvering og samtidig ikke falle for fristelsen og tro at noe er umulig eller sette grenser for hva vi kan oppnå.

Hvorfor er det spennende?
Fordi det er fremtiden, utnyttelse av mulighetene digitaliseringen gir oss skaper en bedre hverdag for mennesker som har sitt virke i det maritime miljø, sikrere og effektiv skipsfart.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Kunstig intelligens. Er det en trussel eller en god hjelper?

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Balt Safe sammen med alle land i Norden / Baltikum. SESAME sammen med norsk industri og myndighetspartnere i Singapore. Vi har også en rekke norske prosjekter som støttes av forskningsrådet.

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
Da vil jeg fremheve at mye foregår i Europa der det er en felles sjøsikkerhetsorganisasjon som koordinere samarbeid om utvikling av felles systemer. SafeSeaNet rapporteringssystemet er ett av disse. Her hjemme vil jeg fremheve utviklingen av ArcticInfo og bølgevarsling sammen med Barents Watch.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kunnskap og evne til å få fagkunnskap og teknologisk kunnskap til å utfylle og samarbeide mener jeg er en viktig forutsetning. Utvikling av smarte algoritmer og Kunstig intelligens.

Hva gjør vi unikt godt i Norge innen transport?
Samarbeider mellom ulike aktører og til og med mellom konkurrenter. Vi har en tillit til hverandre og et relativt lite miljø som samarbeider godt.

 

Dette LØRNER du:

Innovasjon i kystverket
ITS industrien
verdens første skipstunnel
framtidens maritime transport

Anbefalt litteratur:

https://www.kystverket.no/

Jeg liker humlen. Den skal ikke kunne fly men ignorere det og flyr likevel. Slik bør vi tenke når vi skal være innovative.

Jon Leon Ervik og Trond Hovland

Dette er Kystverket

Kystverket har ansvar for den nasjonale lostjenesten. Lostjenesten bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig farvannskunnskap. Tjenesten er operativ og tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele året.