<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: TRANSPORT

Neste generasjon trafikkdata

Gjest: Fredrik Vangsal og Marie Moi Lundstad

Gründer og daglig leder

Disruptive Engineering


Med Vert: Silvija Seres

I denne samtalen av #LØRN intervjuer Silvija, med sin medvert Marie Moi Lundstad fra Startuplab, Fredrik Vangsal som er gründer og daglig leder i Distruptive engeneering. Disruptive Engineering er et norsk basert teknologiselskap som utvikler avanserte infrastruktursensorer for intelligente transportsystemer og i praten forteller Fredrik om hvordan distruptive engeneering muliggjør en helt ny tilnærming til samferdsel og veitrafikk. Det hele startet med en utfordring fra statens vegvesen om nettopp å se mer detaljert på hva som faktisk beveger seg på veibanen. Men hvorfor er dette egentlig viktig?

Hva er det viktigste dere/du gjør på jobben?
I Disruptive Engineering fokuserer vi på praktisk implementering av sensorikk, AI og datadeling - det skal være kostnadseffektivt og ha en nytteeffekt. 

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Fokuset er spisset mot behandling av data fra veinettet og gjøre det om til verdifull innsikt.
Vår egenutviklede løsning leser av det magnetiske avtrykket til passerende kjøretøy.

Hvorfor er det spennende?
Kombinasjonen spesialisert sensorikk, kunstig intelligens og applikasjonsområdet er enormt spennende. Samtidig har vi en variert hverdag med ulike utfordringer. Det er ofte tverrfaglige diskusjoner om dataeierskap, kunstig intelligens og avansert sensorteknologi med personer med ulik bakgrunn. Det å bygge kompetanse sammen med kunder og samarbeidspartnere er veldig givende.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Datadeling og hensynet til personvern – både generelt og innen transportsektoren. 

Dine favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
Spacemaker er et spennende selskap som har vært en del av startupmiljøet og hatt en spennende reise. De har klart å utnytte et mulighetsrom ved å bruke kunstig intelligens for å levere verdensledende løsninger i et nisjemarked.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Jeg mener den viktigste kunnskapen for fremtiden (i Norge) er knyttet til industrialisering. Det trengs spesialisert teknologisk kompetanse, men vi må ikke glemme forretningsaspektet, slik at vi får kommersialisert all den fantastiske teknologien vi utvikler.

Hva gjør vi unikt godt i Norge innen transport?
I Norge er vi i verdensklassen innen pilotering og teknologiadapsjon. Vi er ikke redde for teste ut ny teknologi. Elektrifisering av bilparken og internasjonale rangeringer innen autonomi er noen eksempler.

 

Dette LØRNER du:

Sensorikk
AI
Datadeling
Kunstig intelligens

Anbefalt litteratur:

 «Factfulness» av Hans Rosling - boken er både underholdende og gir gode eksempler på hvordan vi kan bedre forstå verden rundt oss

Det koster å være datadrevet, men det koster mer å la være.

Fredrik Vangsal og Marie Moi Lundstad

Dette er Disruptive Engineering

Disruptive Engineering is a Norwegian based technology startup that develops advanced infrastructure sensors for Intelligent Transportation Systems (ITS). The intelligence of these systems depend on the quality and richness of data provided to them by various sensors. Our sensors are easily integrated and provide unique signatures for different types of vehicles.