<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: TRANSPORT

Hjulet trenger ikke å oppfinnes på nytt

Gjest: Hanne Nettum Breivik og Trond Hovland

Direktør

Entur AS


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija, og sin medvert Trond Hovland fra It’s NORWAY, med Hanne Nettum Breivik som er direktør for marked og mobilitet i Entur AS. Entur driver løsningen Nasjonal reiseplanlegger som gjør det enklere for reisende å planlegge kollektivreiser og kjøpe billett i en og samme operasjon for all kollektiv i Norge. De ønsker å gjøre det enklere å reise bærekraftig og er mer opptatt av å forbedre enn å finne opp hjulet på nytt. Hanne har en utradisjonell bakgrunn og er en av få kvinner i mobilitetsverden på et nasjonalt orientert nivå.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i transport og teknologien rundt?
Jeg har jobbet med transport og teknologi siden 2008. Da startet jeg i det nyopprettede selskapet Ruter AS og jobbet den første tiden med det nye (!) elektroniske billettsystemet som da var under implementering. Senere var jeg prosjektleder for den nye og forenklede pris- og sonestrukturen som ble innført i 2011, deretter prosjektleder for RuterBillett-prosjektet. Etter hvert jobbet jeg som prosjektleder for prosjektet som skulle etablere en nasjonal reiseplanleggertjeneste, og var da delvis utleid til Statens vegvesen, som fikk dette oppdraget fra Stortinget. Den nasjonale reiseplanleggeren ble lagt inn i selskapet Entur AS, og jeg fulgte med dit. Der er jeg nå Direktør for Marked og Mobilitet.

Hva er det viktigste dere/du gjør på jobben?
Vi leverer en digital infrastruktur som gjør det mulig å samle inn, utnytte og dele data, slik at flere kan tilby gode tjenester – og gjøre det enklere å reise grønt og bærekraftig. Våre tjenester og systemer kan benyttes av flere, slik at ikke alle trenger å «finne opp det samme hjulet» på nytt. Vi ønsker å legge til rette for økt samarbeid, økt sambruk og økt gjenbruk av gode tjenester, slik at flere kan komme lenger - fortere.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Kundevennlige og effektive løsninger. Det offentlige må følge med i utviklingen og sikre at de bærekraftige transportformene ikke blir valgt bort fordi folk ikke forstår hvordan de skal finne ut OM det går en buss, hvor den går til eller hvordan man kjøper billetten. Samarbeid mellom flere aktører fordrer at data flyter og kan utnyttes av flere – altså kreves standardisering.

Hvorfor er det spennende?
Samhandling mellom flere, mange perspektiver, svært mangfoldig kundesegment! Dette er tjenester som alle skal kunne benytte seg av!

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Samhandling mellom aktører som også er konkurrenter (i togverden), samhandling mellom ulike administrative nivåer,

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Et sømløst, helhetlig kollektivtilbud som er synlig og salgbart i Entur-appen. Ett sted der ukjente reisende kan få tak i alt hen trenger, uten å måtte finne ut av ulike merkevarenavn først… Inkludering av «nye» mobilitetsformer i den digitale plattformen. ODIN – nordisk samarbeid om åpne data og standardisering

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
Nova-plattformen i Sveits, Rejseplanen i Danmark. Og vanskelig å ikke nevne de gode tjenestene til Ruter og omstillingsevnen til Vy, fra å være et statlig togselskap til en kommersiell mobilitetsaktør.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Det meste:) Evnen til å se likheter fremfor ulikheter, evnen til å se muligheter fremfor hindringer og evnen til å være pragmatisk for å oppnå et godt resultat.

Hva gjør vi unikt godt i Norge innen transport?
Gode til å løse våre geografiske og demografiske utfordringer. (Ganske) modige når det gjelder å tørre å prøve ut nye tjenester, transportformer osv.

Dette LØRNER du:

Hva ekstremt samarbeid er

Standardisering av data

Hva Odin prosjektet er

Hvordan Entur bruker data

Anbefalt litteratur:

Jeg tror ikke vi trenger mer regulering, men smartere regulering

Hanne Nettum Breivik og Trond Hovland

Dette er Entur AS

Entur eier og styrer salgssystemet for togbilletter og samler data om kollektivtrafikken i Norge, slik at det blir enklere å velge en bærekraftig reise.