<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: TRANSPORT

Nye kundetjenester i Ruter

Gjest: Marius Røstad og Øyvind Sævig

Head of Product and Design

Ruter


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN intervjuer Silvija med sin med-vert Øyvind Sævig fra StartupLab, Marius Røstad. Røstad leder en avdeling i Ruter som jobber med å lage de nye kundetjenestene som skal gi kundene tilgang til et mer helhetlig mobilitetstilbud. I samtalen diskuteres det hvordan Ruter jobber for å lage mest mulig bærekraftige- og effektive løsninger, med brukernes behov i sentrum.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon/forskning? 
Jeg leder en avdeling i Ruter som jobber med å lage de nye kundetjenestene som skal gi kundene tilgang til et mer helhetlig mobilitetstilbud. Interessen for transport eller teknologi er vel for så vidt ikke noe som har vært brennende for meg i seg selv, men det å finne nye måter å løse kundenes hverdagsproblemer på har vel vært driveren.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Wow, stort spørsmål! Det viktigste er vel egentlig å finne de riktige problemene vi skal løse og være koordinerte på at det er det riktigste og viktigste problemet. Hvordan være ekstremt kundeorientert og sørge for at det er faktiske kundeproblemer vi løser, på en måte som gir mening for Ruter og samfunnet.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon? 
Det går nok opp til de to over, der det egentlig er problemløsningen for kundene og metodikk for å få til det. I så måte er det nok kundeverdi og attraktive kundetjenester som er fokuset mitt innenfor teknologi og innovasjon. Det å hele tiden vite nok om behovene og driverne der ute, som gjør at vi kan løse problemet med riktig teknologi for disse kundene, slik at det treffer og egentlig gir gevinst både for kundene, Ruter og partnere.

Hvorfor er det spennende? 
Fordi det går på å prøve å endre adferden til kundene og gi de sjukt gode tjenester, samtidig som vi påvirker samfunnet i en bedre retning. Umulig å ikke elske det oppdraget.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
Det er nå en veldig interessant diskusjon rundt sparkesykkel. Hvordan det blir oppfattet og ikke minst brukt i markedet. Hvorfor har vi kommet dit vi har kommet? Hva kunne vi gjort for å gjøre det bedre for byen, og hvilken rolle bør Ruter ta i dette, sammen med de andre aktørene i markedet.

Hva har vært ruter sine egne relevante prosjekter det siste året? 
Det viktigste prosjektet for vår del har vært det å lage et nytt kundegrensesnitt for Ruter. Den nye appen som skal ta over for de to eksisterende appene våre. Dette er et strategisk viktig arbeid som på sikt skal gi innbyggerne tilgang nye og mer helhetlige mobilitetsløsninger.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Det er så mye, men spesielt innenfor mitt område er det jo en kombinasjon av såkalt product management, design tenking og dataanalyse (og maskinlæring/kunstig intelligens) som jeg tror blir spesielt viktig.

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt? 
Det er egentlig veldig mye spennende som har skjedd i dette markedet de siste årene. For å nevne noen, så synes jeg det Hyre har gjort er spennende og da spesielt hvordan de har gjort det kundevennlig. Spare sin plattform for å hjelpe til å lage nye transportløsninger som løser andre behov, hvordan Distribution Innovation lager nye produkter/tjenester på toppen av et «gammelt» nettverk/teknologi og hvordan vi ser nye aktører prøver å levere forskjellige steg innen delivery på forskjellige måter.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
For min del er det hvordan kan vi lage de produktene og tjenestene som faktisk løser virkelige kundeproblemer, samtidig som det gir verdien for kundene, Ruter/samfunnet og partnere.

Dette LØRNER du:

Ny VS gammel mobilitet
Bærekraftig mobilitet
Helhetlig mobilitetstilbud
Produktutvikling med kundefokus
Systemisk innovasjon

Anbefalt litteratur:

Inspired og Empowered av Marty Cagan er personlige "bilder" innenfor produkt- og tjenesteutvikling

Det folk kan glemme er hvordan det offentlige kollektivtrafikktilbudet på en måte er bærebjelken i bærekraftig mobilitet

Marius Røstad og Øyvind Sævig

Dette er Ruter

Ruter AS er et offentlig eid selskap som er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og det som tidligere var Akershus. Ruter avgjør takster og rutetilbud for T-bane, trikk, buss og ferjer i de to fylkene, som deretter bestilles fra ulike operatørselskaper. For buss og båt tildeles kontraktene etter anbudskonkurranser.