<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: TRANSPORT

Fremtidens kollektivtransport post pandemi

Gjest: Camilla Selch og Olov Grøtting

Avdelingsleder for strategi og organisasjon

Skyss


Med Vert: Silvija Seres

I denne samtalen av #LØRN møter Silvija Seres med sin medvert Olov Grøtting, Camilla Selch fra Skyss. Skyss jobber for å utvikle framtidens kollektivtransport. I praten forteller Camilla hvordan Danmark og Norge er forskjellige når det kommer til utviklingen av kollektivtransport. Du får høre om ulike pilotprosjekter og hvorfor bestillingstransport ikke nødvendigvis er løsningen.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i transport og teknologien rundt?  
Det lå ikke i kortene i utgangspunktet, men jeg var med på den digitale reisen Danmark gjorde i 00’erne, da jeg var ansatt i Finansministeriet som i dag heter Digitaliseringsstyrelsen. Senere jobbet jeg med strategi, HR og porteføljestyring i DSB – Danmarks svar på VY, i en årrekke og fikk av den omvei kollektivbransjen inn med modermelken. I 2015 flyttet vi til Leikanger ved Sognefjorden fra København, hvor jeg jobbet i det som nå er Digitaliseringsdirektoratet. Med Greta Thunberg og mine barns engasjement og bekymring for klima tenkte jeg at det var tid for å gjøre en forskjell i en bransje, hvor bidraget til å sikre en bærekraftig fremtid er stort. I mitt perspektiv er det nettopp koblingen mellom i bruktagen av ny teknologi og bærekraft helt essensielt for å få et skifte i en ellers tradisjonell bransje som i disse år flytter seg hastig. 

Hva er det viktigste dere/du gjør på jobben? 
Peke ut retning, få politikerne med på laget og sikre finansiering fra vår felles kasse, gjøre gode innkjøp som sikrer attraktive tjenester til våre kunder i Vestland som de vil betale for. 
  

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon? 
Behov hos kunder og samfunn – faktabasert og datadrevet - og få både fremdriftsteknologi og tjenester til å fungere i storskala i den virkelige verden. 

Hvorfor er det spennende? 
Fordi der ikke er en oppskrift på hva som er riktigst måte å drive dette frem. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?  
Manglende hastigheten i omstillingen. Det går for langsomt. 

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Holde geisten under korona og sikre at vi er på rett kurs ut av pandemien. 
 
Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt? 

At kollektivbransjen begynner å omtale seg som teknologiaktører. 
  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  
Fantasi og evne til å anvende forskning i praksis.  
  
Hva gjør vi unikt godt i Norge innen transport? 

Samarbeid i bransjen.

 

Dette LØRNER du:

Fremtidens kollektivtransport post pandemi 

Paradigmeskifte i kollektivtransport 

Kundenes behov i endring 

Kunnskapsoverføring i geografier 

Anbefalt litteratur:

Samarbeid er kodeordet

Camilla Selch og Olov Grøtting

Dette er Skyss

Skyss er en enhet i Vestland fylkeskommune, etablert i november 2007. I forbindelse med fylkessammenslåingen av Hordaland og Sogn og Fjordane fra 1. januar 2020, er Skyss slått sammen med kollektivenheten Kringom i Sogn og Fjordane, til én, felles mobilitetsenhet