<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: TRANSPORT

Utvikling av Hyperloop

Gjest: Thor Myklebust og Jenny Simonsen

Seniorforsker

SINTEF


Med Vert: Silvija Seres

I denne podcasten av #LØRN snakker Silvija, og hennes medvert Jenny Simonsen fra ITS Norway, med Thor Myklebust, som er seniorforsker hos SINTEF og sitter i Virgin Hyperloop for sitt Advisory board innen sikkerhet og standardisering. I episoden minner Myklebust minner oss på at vi må sørge for at Norge blir med på det teknologi kappløpet, og dersom vi ønsker å bli med på den globale utviklingen av hyperloop teknologien, må vi følge med for det er nå toget går. Kanskje kan vi stille oss om fra olje til hyperloop?

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i transport og teknologien rundt? 
Laget på Askøy, født på Sunndalsøra (begynte altså tidlig å reise!). Alltid vært interessert i teknologi++. Interessert i det meste. Liker å reise. Hyperloop er en av de mest utfordrende teknologiene under utvikling.

Har arbeidet med transport teknologi siden jeg begynte i SINTEF i 2007.

Hva er det viktigste dere/du gjør på jobben?   
Sørge for at Norge blir med på dette teknologi kappløpet. Passer veldig bra ift at vi er ledende innen Safety forskning og får utviklet det området på noe helt nytt (samtidig som vi kan bruke det vi har lært fra offshore industrien og bl.a. jernbane domenet).

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?  
Både helhet og safety (og noe security). Hjelper bedrifter til å utvikle nye og innovative sikkerhets systemer. 

Hvorfor er det spennende? 
Mye nytt ifm safety: IoT, data, ML, AI+++. Dette medfører også at vi må inkludere security.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?  
If You think compliance is expensive – Try non-compliance.

Dine egne relevante prosjekter siste året?  
HyperNex (se ovenfor), Utgi "kioskvelteren" (se vedlegg. Levert forlaget i sommer), samt flere andre "safety" prosjekter. 

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?  
Virgin Hyperloop: se ovenfor ellers har Zeleros og Hardt interessant utviklingsprosjekter. MagLev i Japan og Kina. Autonome båter og busser i Norge.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  
Automatisk og autonome løsninger. Kunnskap i skjæringspunkt mellom teknologi og juss/psykologi.

Hva gjør vi unikt godt i Norge innen transport?  
Safety, autonom sjøtransport (er med i AutoSafe prosjektet), elbiler, test av autonome busser.

  

 

Dette LØRNER du:

Autonome båter og busser i Norge

Hyperloop teknologi

Norges rolle i det globale teknologiske landskapet

Elbiler i Norge

Infrastruktur i norge og resten av verden

 

Innen transport er du nødt til å standarisere, hvis ikke vil du slite med økonomien

Thor Myklebust og Jenny Simonsen

Dette er SINTEF

SINTEF er et norsk forskningsinstitutt, organisert som en frittstående allmennyttig stiftelse. SINTEF driver forskning innen teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap